Менеджер це – Менеджер як людина, що здійснює професійне управління. Реферат – Освіта.UA

Содержание

Менеджер як людина, що здійснює професійне управління. Реферат – Освіта.UA

Менеджер – це людина, що професійно займається управлінською діяльністю, що повсякденно керує функціями фірми з метою збереження її основних пропорцій; це також людина, наділена повноваженнями приймати управлінські рішення і здійснювати їхнє виконання. Метою менеджера є забезпечення стабільної конкурентноздатності фірми

У компанії він займає, по суті, положення людини, найнятої на роботу, що виконує кропітку і методичну роботу, але ніяк не власника, як деякі думають. Так як саме менеджери (керуючі) складають категорію людей, що здійснюють управління (менеджмент), те особистісні і ділові якості цих людей безпосередньо визначають сам процес господарської діяльності – виробництво, збут і т.д.

Термін менеджер трактується досить широко, тому будь-яке його визначення буде недостатньо повним. З деяким ступенем наближення можна сказати, що менеджер – це людина, що складає систему поточного і перспективного планування, прогнозування й орієнтації виробництва, реалізації продукції і послуг з метою одержання прибутку. Іншими словами, менеджер – людина, що здійснює процес планування виробництва, організацію, мотивацію і контроль для максимального швидкого досягнення цілей.

Отже, менеджер повинний мати визначені якості, манери, уміння вміло керувати трудовим колективом, найбільше повно використовувати творчі здібності кожного з працівників, забезпечуючи тим самим гнучкі реагування на вимоги замовника.

Менеджер повинний бути лідером. Головна задача менеджера — робити справу за допомогою інших людей, домагатися колективної роботи. Це значить співробітництво, а не залякування. Гарного менеджера завжди турбують і інтереси усієї фірми. Він прагне збалансувати інтереси групи, інтереси боса й інших менеджерів, необхідність виконання роботи з необхідністю знайти час для навчання, виробничі інтереси з людськими потребами підлеглих.

Менеджер повинний бути оптимістом. Оптиміст завжди охоче вислухує інших і їх ідеї, тому що він завжди чекає гарних новин. Песиміст слухає якнайменше тому, що очікує поганих новин. Оптиміст думає, що люди по перевазі готові прийти на допомогу, мають творчий початок, прагнуть до творення. Песиміст вважає, що вони ледачі, перекірливі і від них мало пуття. Цікаво, що обидва підходи звичайно є правильними.

Менеджер любить людей. Якщо робота менеджера складається в керуванні людьми, як він може виконувати її добре, якщо не любить людей. Кращі менеджери піклуються про своїх співробітників. Їх цікавить, що роблять інші. Гарний менеджер доступний і не ховається за дверима кабінету. Кращі Менеджери людяні, вони усвідомлюють власні слабості, що робить їхній терпиміше до слабостей інших.

Менеджер повинний бути сміливим. Він завжди спробує знайти новий спосіб виконати задачу тільки тому, що цей спосіб краще. Але він ніколи не робить це необґрунтовано. Якщо він дозволить комусь провести експеримент і той закінчиться невдачею, то він не складе провину на нього і не втратить у нього віру.

Менеджер має широту поглядів. Він ніколи не скаже: «Це не моя справа». Якщо очікується, що група співробітників енергійно включиться в роботу, коли виникнуть які-небудь незвичайні ситуації, потрібно продемонструвати їм, що і менеджер сам готовий узятися за нове діло, коли його про це попросять. Менеджер виявляє великий інтерес до всіх аспектів діяльності фірми. Керівник повинний бути рішучим. Менеджер завжди готовий приймати рішення. Коли є вся необхідна інформація, правильне рішення лежить на поверхні. Сутужніше, коли відомі не усі вихідні дані, а рішення все рівно необхідно прийняти.

Потрібно дійсна сміливість, щоб прийняти рішення й усвідомлювати при цьому, що воно може бути помилковим.

Менеджер тактовний і уважний. Основний принцип: критикувати роботу, а не людину, її виконуючу. Один мудрець сказав, що кожне критичне зауваження потрібно упаковувати як бутерброд — меж двох скиб хвали.

Справедливість — теж важлива риса менеджера. Наприклад, якщо співробітник одержує надбавку, а він нічого не зробив, щоб її заслужити, ймовірно з’явиться десяток незадоволених. Коли підлеглий робить помилку, йому потрібно вказати на неї, він повинний її визнати, а потім треба забути про це.

Менеджер завжди чесний. Бути чесним стосовно керівництва — це говорити вищестоящим менеджерам те, що їм, можливо, не завжди приємно чути. Бути чесним стосовно підлеглих — це говорити, коли вони праві, і коли вони неправі. Бути чесним — це уміння визнавати свої помилки. Не завжди легко сказати правду, не ущемивши почуття інших і не показавши безтактність, але чесність в інтересах загального блага — фірми і її співробітників — завжди повинна бути вище усього.

Менеджер честолюбний. Він радується не тільки за себе, але і за досягнення співробітників і розділяє їхній успіх. Він надихає в такий спосіб інших своїм ентузіазмом і енергією, і усі процвітають по службі.

Менеджер послідовний і скромний. Він не має потребу в лестощах навколишніх, до того ж йому не треба ховати свої помилки. Менеджер повинний бути наставником. Він допомагає своїм підлеглим розвивати в собі впевненість, любов до людей, честолюбство, ентузіазм, чесність, урівноваженість і рішучість.

Менеджер упевнений у собі. Впевненість у собі без зарозумілості, віра у свої сили без зарозумілості, віра у свої сили без зарозумілості — от відмітні риси сильного Менеджера.

Менеджер повинний ясно усвідомлювати, що такі риси поводження як увічливість, тактовність, делікатність, абсолютно необхідні не тільки для “уміння поводитися в суспільстві”, але і для звичаю життєвого буття. Не можна забувати про культуру спілкування, почутті міри, доброзичливості, потрібно цілком керувати своїми емоціями, стресами. Необхідно мати свій, але неодмінно цивілізований стиль поводження, свій, але неодмінно шляхетний образ, той самий імідж менеджера, що гарантує не тільки половину успіху, але і постійне задоволення від діяльності.

Ось основні поради менеджеру [4], що хоче стати цивілізованим і процвітаючим:

 • Менеджер повинний пам’ятати, що менеджер високого класу здатний перетворювати шкідливе (явище, що заважає справі) у корисне (що допомагає досягненню мети).
 • Менеджер повинний виробити звичку: усі, з чим ви зіштовхуєтеся, розглядати з погляду користі вашої справи.
 • Виконувати обіцянки в термін. Якщо не змогли виконати — не виправдуйтеся, а визначите новий термін і стримаєте слово, нехай із запізненням.
 • Бути уважним і об’єктивним до “марних” пропозицій.
 • Відхиляти непотрібні пропозиції, але тактовно і чемно.
 • Будучи упевненим у собі, уникати бути самовпевненим, самовпевненість — передумова використання не кращих прийомів і методів у роботі.
 • Менеджер повинний пам’ятати, що ніщо так не компрометує підприємця, як його розгубленість.
 • Щоб ефективно підкоряти, треба вміти підкорятися, хоча б обставинам.
 • Виховувати підлеглих ненав’язливо, але вірно, заохочувати їхню плідну працю й ініціативу.
 • Ніколи не забувати, що ваша думка зовсім не завжди гарна, є й інші думки, аж ніяк не гірші.
 • Керуватися в роботі трьома “не”: не дратуватися, не губитися, не розпорошуватися.
 • Бути терпимим до недоліків людей, якщо ці недоліки не заважають вашому бізнесу.
 • Хвалити на людях, заохочувати віч-на-віч.
 • Уміти слухати, мати нескінченне терпіння.
 • Надавати співробітникам максимум волі для досягнення цілей підприємства.

На думку закордонних експертів поводження менеджера повинне відрізнятися: деякою агресивністю, наполегливістю, готовністю до сприйняття і передачі інформації, раціональністю, груповою роботою, гумором, прагненням до встановлення контакту, самоконтролем, впевненістю в манері поводження, позитивним відношенням до змагальності, але природною орієнтованістю на досягнення поставлених цілей.

Отже, у число найбільш важливих здібностей менеджера, що розуміються як: сполучення знань, поводження і досвід, входять: уміння реалізувати, уміння делегувати повноваження і відповідальність, здібності до організації і мотивації групової роботи, установленню пріоритетів, самопізнанню і самооцінки, переконанню, аналітичному мисленню, розпізнанню найбільш істотних факторів, системності, обробці і формування інформації, розробці програм, виявлення тенденцій, розподіл зусиль і часу.

Список використаної літератури

 1. Анискин Ю. П. Общий менеджмент: Учеб. по общей теории менеджмента. — М.: РМАТ, 1999. — 120 с.
 2. Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. — М.: Триада Лтд., 1998.-384 с.
 3. Глухов В. А. Основы менеджмента: Учебно-справочное пособие. — СПб.: Специальная литература, 2000. — 325 с.
 4. Грейсон Дж. Младший, О’Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1997. — 320с.
 5. Гроув Э. С. Высокоэффективный менеджмент / Пер. с англ. — М.: Информ. -издат. дом «Филинъ», 1996. — 280с.
 6. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.-К., 2001.
 7. Критический анализ теории и практики менеджмента / Пер. с нем.; Под общей ред. П. Ф. Почкина, Г. А. Шпилько. — М.: Прогресс, 1996.-432с.
 8. Стэк Д. Большая игра в бизнес. — М., 1999.
 9. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового аналіза.-М, 2001.
 10. Японский менеджмент: Конспект лекций по теории управления.-М, 1998.-203 с.


18.01.2011

osvita.ua

Хто такий менеджер?

Хто такий менеджер? У різних організаціях менеджери виконую різні функції. Де — то це звичайний продавець, де — то організатор або адміністратор, а де — то — керівник. Виходячи з економічної теорії, менеджер — це людина, керуючий компанією, простіше кажучи, директор.

Але на сучасному ринку праці існують різновиди цієї професії. Всі менеджери поділяються на топ менеджерів, менеджерів з продажу, офіс менеджерів, менеджерів з реклами та менеджерів з персоналу. В цілому можна сказати, що це більш вузька спеціальність, тобто кожен з менеджерів відповідає за своє вузьке спрямування. Менеджер — це фахівець з вищою освітою з навичками керівної роботи. Розберемо докладніше.

Хто такий менеджер з продажу?

Менеджер по продажам відповідає за продажі на даному підприємстві. Він збирає клієнтську базу, налагоджує контакти, веде переговори, укладає договори та контракти. Роз’яснює постачальникам або покупцям умови співпраці, пропонує варіанти укладання договорів. намагається підтримувати контакти з постійними клієнтами, розробляє для них пільгові пропозиції. Зарплата менеджера з продажу, як правило, залежить від кількості успішних угод і продажів. Грамотний менеджер з продажу повинен бути освіченим і коректним фахівцем, стресостійким, мобільним, комунікабельним, готовим до роботи у вихідні дні. У невеликих компаніях менеджерами по продажах є продавці.

Хто такий офіс менеджер?

Офіс менеджер, це фахівець, що забезпечує роботу в офісі, Він займається всім, з чим пов’язане функціонування офісу. Починаючи з поставки води і закінчуючи проектами на оновлення інтер’єру. в деяких компаніях офіс менеджер може займатися і підбором персоналу. Офіс менеджер тісно співпрацює і з менеджером з продажу. Заробітна плата його, звичайно, фіксована. Залежно від рішення вищого керівництва він може отримувати премії за успішне впровадження нових ідей, що поліпшують роботу офісу в цілому.

Хто такий менеджер з персоналу?

Тут все зрозуміло. Але в різних організаціях він може бути наділений різними повноваженнями. В одних менеджер по персоналу займається підбором співробітників, відбирати резюме, призначати співбесіди. В інших менеджер по персоналу сам відстежує вільні вакансії, розміщує оголошення або подає заявки в агентства з підбору кадрів. Він може самостійно зустрічатися з кандидатами, проводити відбір і самостійно приймати рішення у виборі кандидатів. Так само менеджер по персоналу може підбирати тести для співбесід. Проводити навчальні тренінги для співробітників, які мають вже опеньків роботи. Такі тренінги спрямовані на поліпшення якості роботи, на професійний розвиток працівників. Зарплата менеджера з персоналу частіше фіксована, але, звичайно, все залежить від політики компанії.

Хто такий менеджер з реклами?

Логічно, що менеджер по рекламі займається рекламою. Але тут все залежить від специфіки підприємства. Якщо це журнал, то менеджер по рекламі може займатися пошуком рекламодавців для розміщення у виданні. Якщо це організація небудь виробляє, то він розробляє проекти реклами для роазмещенія в газетах і на телебаченні для просування своєї продукції. Так само менеджер по рекламі може співпрацювати з рекламними агентствами, затверджувати проекти рекламних макетів. Він може залучати промоутерів, продумувати рекламні акції. Менеджер з реклами має відсоток від угод і фіксовану зарплату.

У всіх менеджерів зазвичай є в підпорядкуванні співробітники, які є виконавцями. в невеликих компаніях всі обов’язки виконує він сам.

Хто такий топ менеджер?

Топ менеджер — це керівник вищої ланки, над ним може бути тільки засновник чи керівник компанії. Топ менеджер організовує роботу всіх інших менеджерів, які, в свою чергу, в залежності від розпоряджень, організують роботу своїх підлеглих. Це людина з добре розвиненими організаторськими здібностями, лідерськими якостями, сильним характером і стійкою психікою. Заробітна плата топ менеджера досить висока, у великих компаніях вона може досягати декількох тисяч доларів. З роботою топ менеджера пов’язана дуже велика відповідальність.

a-yak.com

Хто такий менеджер і чим він займається?

Слово «менеджер» стало дуже популярним в наші дні. Куди не глянь скрізь одні менеджери – і працівник офісу, і продавець, і навіть працівник складу… Насправді це не зовсім коректне визначення для таких посад, сенс слова менеджер давно втрачений. І все-таки — хто такий цей менеджер?

Менеджер (від англійського «manage» – керувати) – співробітник організації, основним завданням якого є управління іншими співробітниками, а також ключовими ресурсами організації.

Всіх менеджерів можна розділити на кілька категорій:

Топ-менеджер – керівник вищої ланки. Відповідає за стратегічні рішення за основними напрямками діяльності компанії. Зазвичай підпорядковується безпосередньо власникам (акціонерам) компанії або раді директорів і має в підпорядкуванні керівників відділів або структурних підрозділів (найчастіше, менеджерів середньої ланки).

Менеджер середньої ланки – керівник, який має у підпорядкуванні інших керівників нижчої ланки, але, в свою чергу, підкоряється вищому керівництву. Менеджери такого рівня зазвичай вирішують завдання оперативно-тактичного рівня для досягнення цілей компанії, певних топ-менеджерами.

Менеджер проекту – керівник нижчої ланки, управляє групою виконавців. Часто сам менеджер проекту також є виконавцем, однак він має право розподіляти роботу між іншими працівниками, а також оцінювати їх діяльність. Менеджер проекту звітує перед керівництвом за виконання плану (завдань) групою проекту.

Менеджер з персоналу – те ж саме, що кадровий працівник, але з більш розширеними функціями. Відповідає за підбір персоналу, адаптацію і навчання співробітників, підтримує робочу атмосферу в колективі, відповідає за корпоративні заходи, стежить за дотриманням трудового законодавства в компанії.

Менеджери по закупкам, продажах, рекламі – фахівці вузького напрямку діяльності. Можуть самостійно приймати рішення в області своєї компетенції, але також часто свої рішення вони повинні узгоджувати з керівництвом.

Персональний менеджер – співробітник компанії, якого закріплюють за ключовим клієнтом для супроводу. Основне завдання персонального менеджера – забезпечення для клієнта максимально дружнього ставлення з боку компанії. Робота персонального менеджера підвищує рівень довіри клієнта і комфортність обслуговування. Персональний менеджер виконує роль посередника між клієнтом та компанією.

Отож, можна зробити висновок, що менеджер — це в першу чергу управлінець. І якщо прибиральниця Вашої організації скаже Вам, що вона – менеджер по чистоті – не вірте! 🙂

Публікації по темі:

kerivnyk.info

Менеджер — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 сентября 2018; проверки требуют 7 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 сентября 2018; проверки требуют 7 правок.

Ме́неджер (англ. manager, происхождение от manage «управлять») — руководитель, управляющий, начальник, т.е. наемный специалист, занятый управлением процессами и персоналом на определённом участке предприятия, организации.

Менеджер как правило является должностным лицом в организации, в которой работает, и входит в средний и высший руководящий состав компании, предприятия . Определяющим признаком управляющего является наличие подчиненных.

Основная функция менеджера  — управление, включающее процесс планирования, организации, мотивации и контроля. В зависимости от величины и количества объектов управления различают уровни управления, а, следовательно, и менеджеров.

Общепринято выделять менеджеров младшего звена (в мировой практике — операционных управляющих), менеджеров среднего звена и менеджеров высшего звена:

 • Менеджеры младшего звена — управленцы начального уровня, находящиеся непосредственно над другими работниками (не управленцами). К ним относятся заведующие отделами в магазинах,, начальники участков, менеджеры по продажам, у которых в подчинении находятся специалисты по продажам, торговые представители, агенты и т. п. Вообще, большая часть менеджеров — это менеджеры младшего, т.е начального звена. Большинство специалистов становятся управленцами именно в этом качестве.
 • Менеджеры среднего звена — управленцы среднего звена, руководящие менеджерами младшего звена . В зависимости от величины и структуры организации может быть несколько уровней таких менеджеров. Менеджерами среднего звена, как правило являются руководители отделов, подразделений, департаментов, начальники цехов .
 • Менеджеры высшего звена — топ-менеджеры, высший административно-управленческий состав. Это малочисленная группа менеджеров. Даже в самых крупных организациях их всего несколько человек. Типичными должностями здесь является генеральный директор предприятия, управляющий банком, ректор университета, председатель правления, председатель совета директоров.

ru.wikipedia.org

Менеджер як людина, що здійснює професійне управління. Реферат – Освіта.UA

Менеджер – це людина, що професійно займається управлінською діяльністю, що повсякденно керує функціями фірми з метою збереження її основних пропорцій; це також людина, наділена повноваженнями приймати управлінські рішення і здійснювати їхнє виконання. Метою менеджера є забезпечення стабільної конкурентноздатності фірми

У компанії він займає, по суті, положення людини, найнятої на роботу, що виконує кропітку і методичну роботу, але ніяк не власника, як деякі думають. Так як саме менеджери (керуючі) складають категорію людей, що здійснюють управління (менеджмент), те особистісні і ділові якості цих людей безпосередньо визначають сам процес господарської діяльності – виробництво, збут і т.д.

Термін менеджер трактується досить широко, тому будь-яке його визначення буде недостатньо повним. З деяким ступенем наближення можна сказати, що менеджер – це людина, що складає систему поточного і перспективного планування, прогнозування й орієнтації виробництва, реалізації продукції і послуг з метою одержання прибутку. Іншими словами, менеджер – людина, що здійснює процес планування виробництва, організацію, мотивацію і контроль для максимального швидкого досягнення цілей.

Отже, менеджер повинний мати визначені якості, манери, уміння вміло керувати трудовим колективом, найбільше повно використовувати творчі здібності кожного з працівників, забезпечуючи тим самим гнучкі реагування на вимоги замовника.

Менеджер повинний бути лідером. Головна задача менеджера — робити справу за допомогою інших людей, домагатися колективної роботи. Це значить співробітництво, а не залякування. Гарного менеджера завжди турбують і інтереси усієї фірми. Він прагне збалансувати інтереси групи, інтереси боса й інших менеджерів, необхідність виконання роботи з необхідністю знайти час для навчання, виробничі інтереси з людськими потребами підлеглих.

Менеджер повинний бути оптимістом. Оптиміст завжди охоче вислухує інших і їх ідеї, тому що він завжди чекає гарних новин. Песиміст слухає якнайменше тому, що очікує поганих новин. Оптиміст думає, що люди по перевазі готові прийти на допомогу, мають творчий початок, прагнуть до творення. Песиміст вважає, що вони ледачі, перекірливі і від них мало пуття. Цікаво, що обидва підходи звичайно є правильними.

Менеджер любить людей. Якщо робота менеджера складається в керуванні людьми, як він може виконувати її добре, якщо не любить людей. Кращі менеджери піклуються про своїх співробітників. Їх цікавить, що роблять інші. Гарний менеджер доступний і не ховається за дверима кабінету. Кращі Менеджери людяні, вони усвідомлюють власні слабості, що робить їхній терпиміше до слабостей інших.

Менеджер повинний бути сміливим. Він завжди спробує знайти новий спосіб виконати задачу тільки тому, що цей спосіб краще. Але він ніколи не робить це необґрунтовано. Якщо він дозволить комусь провести експеримент і той закінчиться невдачею, то він не складе провину на нього і не втратить у нього віру.

Менеджер має широту поглядів. Він ніколи не скаже: «Це не моя справа». Якщо очікується, що група співробітників енергійно включиться в роботу, коли виникнуть які-небудь незвичайні ситуації, потрібно продемонструвати їм, що і менеджер сам готовий узятися за нове діло, коли його про це попросять. Менеджер виявляє великий інтерес до всіх аспектів діяльності фірми. Керівник повинний бути рішучим. Менеджер завжди готовий приймати рішення. Коли є вся необхідна інформація, правильне рішення лежить на поверхні. Сутужніше, коли відомі не усі вихідні дані, а рішення все рівно необхідно прийняти.

Потрібно дійсна сміливість, щоб прийняти рішення й усвідомлювати при цьому, що воно може бути помилковим.

Менеджер тактовний і уважний. Основний принцип: критикувати роботу, а не людину, її виконуючу. Один мудрець сказав, що кожне критичне зауваження потрібно упаковувати як бутерброд — меж двох скиб хвали.

Справедливість — теж важлива риса менеджера. Наприклад, якщо співробітник одержує надбавку, а він нічого не зробив, щоб її заслужити, ймовірно з’явиться десяток незадоволених. Коли підлеглий робить помилку, йому потрібно вказати на неї, він повинний її визнати, а потім треба забути про це.

Менеджер завжди чесний. Бути чесним стосовно керівництва — це говорити вищестоящим менеджерам те, що їм, можливо, не завжди приємно чути. Бути чесним стосовно підлеглих — це говорити, коли вони праві, і коли вони неправі. Бути чесним — це уміння визнавати свої помилки. Не завжди легко сказати правду, не ущемивши почуття інших і не показавши безтактність, але чесність в інтересах загального блага — фірми і її співробітників — завжди повинна бути вище усього.

Менеджер честолюбний. Він радується не тільки за себе, але і за досягнення співробітників і розділяє їхній успіх. Він надихає в такий спосіб інших своїм ентузіазмом і енергією, і усі процвітають по службі.

Менеджер послідовний і скромний. Він не має потребу в лестощах навколишніх, до того ж йому не треба ховати свої помилки. Менеджер повинний бути наставником. Він допомагає своїм підлеглим розвивати в собі впевненість, любов до людей, честолюбство, ентузіазм, чесність, урівноваженість і рішучість.

Менеджер упевнений у собі. Впевненість у собі без зарозумілості, віра у свої сили без зарозумілості, віра у свої сили без зарозумілості — от відмітні риси сильного Менеджера.

Менеджер повинний ясно усвідомлювати, що такі риси поводження як увічливість, тактовність, делікатність, абсолютно необхідні не тільки для “уміння поводитися в суспільстві”, але і для звичаю життєвого буття. Не можна забувати про культуру спілкування, почутті міри, доброзичливості, потрібно цілком керувати своїми емоціями, стресами. Необхідно мати свій, але неодмінно цивілізований стиль поводження, свій, але неодмінно шляхетний образ, той самий імідж менеджера, що гарантує не тільки половину успіху, але і постійне задоволення від діяльності.

Ось основні поради менеджеру [4], що хоче стати цивілізованим і процвітаючим:

 • Менеджер повинний пам’ятати, що менеджер високого класу здатний перетворювати шкідливе (явище, що заважає справі) у корисне (що допомагає досягненню мети).
 • Менеджер повинний виробити звичку: усі, з чим ви зіштовхуєтеся, розглядати з погляду користі вашої справи.
 • Виконувати обіцянки в термін. Якщо не змогли виконати — не виправдуйтеся, а визначите новий термін і стримаєте слово, нехай із запізненням.
 • Бути уважним і об’єктивним до “марних” пропозицій.
 • Відхиляти непотрібні пропозиції, але тактовно і чемно.
 • Будучи упевненим у собі, уникати бути самовпевненим, самовпевненість — передумова використання не кращих прийомів і методів у роботі.
 • Менеджер повинний пам’ятати, що ніщо так не компрометує підприємця, як його розгубленість.
 • Щоб ефективно підкоряти, треба вміти підкорятися, хоча б обставинам.
 • Виховувати підлеглих ненав’язливо, але вірно, заохочувати їхню плідну працю й ініціативу.
 • Ніколи не забувати, що ваша думка зовсім не завжди гарна, є й інші думки, аж ніяк не гірші.
 • Керуватися в роботі трьома “не”: не дратуватися, не губитися, не розпорошуватися.
 • Бути терпимим до недоліків людей, якщо ці недоліки не заважають вашому бізнесу.
 • Хвалити на людях, заохочувати віч-на-віч.
 • Уміти слухати, мати нескінченне терпіння.
 • Надавати співробітникам максимум волі для досягнення цілей підприємства.

На думку закордонних експертів поводження менеджера повинне відрізнятися: деякою агресивністю, наполегливістю, готовністю до сприйняття і передачі інформації, раціональністю, груповою роботою, гумором, прагненням до встановлення контакту, самоконтролем, впевненістю в манері поводження, позитивним відношенням до змагальності, але природною орієнтованістю на досягнення поставлених цілей.

Отже, у число найбільш важливих здібностей менеджера, що розуміються як: сполучення знань, поводження і досвід, входять: уміння реалізувати, уміння делегувати повноваження і відповідальність, здібності до організації і мотивації групової роботи, установленню пріоритетів, самопізнанню і самооцінки, переконанню, аналітичному мисленню, розпізнанню найбільш істотних факторів, системності, обробці і формування інформації, розробці програм, виявлення тенденцій, розподіл зусиль і часу.

Список використаної літератури

 1. Анискин Ю. П. Общий менеджмент: Учеб. по общей теории менеджмента. — М.: РМАТ, 1999. — 120 с.
 2. Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. — М.: Триада Лтд., 1998.-384 с.
 3. Глухов В. А. Основы менеджмента: Учебно-справочное пособие. — СПб.: Специальная литература, 2000. — 325 с.
 4. Грейсон Дж. Младший, О’Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1997. — 320с.
 5. Гроув Э. С. Высокоэффективный менеджмент / Пер. с англ. — М.: Информ. -издат. дом «Филинъ», 1996. — 280с.
 6. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.-К., 2001.
 7. Критический анализ теории и практики менеджмента / Пер. с нем.; Под общей ред. П. Ф. Почкина, Г. А. Шпилько. — М.: Прогресс, 1996.-432с.
 8. Стэк Д. Большая игра в бизнес. — М., 1999.
 9. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового аналіза.-М, 2001.
 10. Японский менеджмент: Конспект лекций по теории управления.-М, 1998.-203 с.


18.01.2011

ru.osvita.ua

Менеджер це: різновиди та особливості професії

Читаючи оголошення, часто можна побачити такі вакансії, як «менеджер з продажу», «топ-менеджер», «менеджер з реклами», «менеджер з персоналу».

Не зважаючи на те, що ці назви ми чуємо ледве не щодня, далеко не кожен може чітко пояснити, які саме обов’язки виконують ті, хто обіймає посаду менеджера та дати зрозумілі визначення, не тільки процитувавши те, що говорить вікіпедія, але і пояснивши кожне поняття власними словами.

Певно, саме тому, компаніям вкрай складно знайти спеціалістів, які дійсно зможуть добре виконувати свої обов’язки, розуміючи, що саме від них вимагається. В сучасному світі без хорошого менеджера тяжко розвинути компанію. Через всі ці питання, в статті мова піде саме про те, хто такий менеджер, що він має робити та чи перспективно обирати для себе саме таку спеціальність.

Менеджер це: все про обов’язки та особливості посади

Менеджмент – це управління, тому менеджером називають спеціаліста, який може правильно та продуктивно керувати. Насправді, в нашій країні завжди були посади, які сьогодні перейменували в менеджерські. Адже навіть в радянському союзі існувала купа підприємств, які випускали товари. Відповідно, необхідно було знайти людей, які могли не тільки створити нову конструкцію, але і визначити, наскільки вона буде популярною на ринку та правильно продати.

Сьогодні менеджерам доводиться працювати не тільки з матеріальною продукцією, а і з послугами. До того ж значно розвинувся сектор реклами, з’явилася дуже висока конкуренція, тому без відповідних знань, навичок та кваліфікації дуже тяжко змагатися з іншими фірмами.

Чомусь, багато хто досі вважає, що менеджер – це звичайний працівник, який займає посередню посаду і має дуже мало перспектив. Насправді, менеджер – це керівник, який повинен вміти організувати виробництво та правильно ним керувати, аби отримати максимальний прибуток при найменших витратах. Менеджери почали з’являтися в США ще в 19-му сторіччі, коли організовувалися перші великі компанії.

На сучасному етапі розвитку ринку товарів та послуг, керівник-менеджер повинен вміти багато речей:

 • підбирати кадри, навчати нових співробітників тонкощам роботи, зважено розподіляти між ними обов’язки та слідкувати за їх діяльністю;
 • вміти встановлювати правильний зв’язок між самою організацією та зовнішнім світом;
 • бути не тільки керівником, але і лідером, моральною підтримкою для співробітників;
 • створювати в колективі здорову та дружню атмосферу, мотивувати людей;
 • вміти підтримувати дисципліну;
 • вигідно представляти свою компанію на різних зустрічах, форумах, конференціях.

Хто такий менеджер з продажу

Всі менеджери тою чи іншою мірою займаються продажом. І хоча є окрема посада «менеджерів з продажу», всі люди, які займаються управлінням повинні мати наступні якості:

 • вміння швидко навчатися новому, мислити абстрактно, не бути консервативними, легко сприймати та фільтрувати великі обсяги інформації і завжди бажати дізнаватися щось нове;
 • гнучкість мислення, яка передбачає швидке перемикання між різними ситуаціями і напрямками, вміння обирати найбільш стратегічно правильний шлях, не зациклюватися на поразках. Хороший менеджер – це, насамперед, стратег, який знає усі особливості ринку і готовий до того, що в будь-який момент йому доведеться різко змінювати курс і шукати нові виходи з ситуації;
 • вміння ставити конкретні задачі, продумувати шляхи розвитку та знати, як саме можна досягнути бажаного, використавши найменше часових, фінансових і людських ресурсів. Головна задача менеджера – продати товар і отримати максимальний прибуток;
 • впевненість у власних силах та перспективності своєї компанії, бо, як відомо. потенційний покупець завжди більше довіряє тому, хто сам в собі не сумнівається;
 • стійкість до стресів та несподіванок, оптимізм. Менеджер не повинен переживати через кожну дрібницю, панікувати та завжди звинувачувати себе, адже через це він може втратити повагу та довіру як співробітників, так і бізнес партнерів або покупців.

Сьогодні існує багато напрямків діяльності менеджерів, які розрізняються за своєю функціональністю:

 1. фінансовий – відповідає за грошовий оборот в компанії;
 2. по персоналу – займається відбором кадрів, затверджує працівників на різні посади, слідкує за тим, наскільки професійно вони виконують свої обов’язки;
 3. з розвитку – займається впровадженням у виробництво новітніх технологій, удосконаленням продукції та розробкою нових позицій;
 4. по купівлі – відповідає за якість сировини, яка постачається на підприємство;
 5. з маркетингу – займається безпосереднім просуненням продукції на ринок, організовує рекламні компанії;
 6. з продукції – слідкує за процесом виробництва;
 7. з продажів – займається плануванням продажів та здійснює їх.

Саме тому не варто думати, що менеджер – це професія без кар’єрного росту. Початковим рівнем для більшості менеджерів є робота працівником, що займається управлінням персоналом. Потім можна підвищити свою кваліфікацію та стати менеджером середньої ланки, який вже не працює напряму зі звичайними співробітниками, а займається організацією усіх заходів через менеджерів першого рівня.

Найвищою точкою кар’єрного росту є посада топ-менеджера – людини, що займається вирішенням глобальних питань та безпосередньо діє на процеси, які відбуваються в фірмі.

Обов’язки та функції менеджера з продажів

Кожна компанія має основну мету – випускати товари або пропонувати послуги та продавати їх. Від рівня продажів залежить те, наскільки фірма є успішною та перспективною. Здавалося б, все дуже просто, але через високу конкуренцію навіть найдешевші та якісні товари необхідно правильно реалізувати. Ось чому робота менеджера з продажів є дуже важливою.

Саме він займається управлінням продажами, розширює базу клієнтів, працює з закупниками, розподіляє товари по торговим точкам, встановлює оптимальні ціни, розробляє систему знижок, впроваджує акції. Також він повинен вміти правильно складати договір, обговорювати умови співпраці з клієнтами, знаходити компроміси та вести усю документацію. Окрім того, менеджер відповідає за те, щоб усі обов’язки, як його власної компанії, так і замовника, виконувались відповідно домовленостям.

У всіх керівників з продажів є місячний план, який необхідно виконати, щоб компанія отримала прибуток, а не «пішла в мінус». Такі плани розробляються у відповідності з цінами на сировину, яку купляють, зарплатами співробітників, податками. Якщо менеджер не тільки виконує, але і перевиконує план, він може розраховувати на премії, адже завдяки його роботі компанія отримує більше прибутків і може дозволити собі розширення виробництва.

Менеджери потрібні не тільки на великих підприємствах, а і в будь-яких компаніях. Окрім робітників, які займаються безпосередньо продажом, дуже важливими є і керівники по персоналу, адже продуктивна робота зумовлюється не тільки високою зарплатнею, але і здоров’ю атмосферою в колективі. Саме тому менеджер з персоналу повинен влаштовувати заходи, виїзди, турніри, фестивалі та інші розваги, які допомагають зробити колектив більш дружнім, спрацьованим, лояльним одне до одного.

До речі, менеджер з роботи з персоналом завжди може знайти своє місце і в туристичному бізнесі. Така людина без проблем підбере тури з найбільш вигідними умовами, зможе додати цікавинку в кожну подорж, і зробить все, аби клієнт повернувся з відпочинку не тільки цілим і неушкодженим, а ще і з морем приємних вражень та спогадів.

Менеджер з реклами

Керівник, який займається роботою в рекламному відділі, сьогодні є одним з ключових для будь-якої компанії. Річ у тому, що зовнішня та внутрішня реклама в 21-му столітті стала одним з найважливіших рушіїв для просунення товарів на ринок. Саме тому досвідчений і кваліфікований менеджер зможе підібрати найбільш працюючу рекламу, а також організувати зустрічі, конференції, презентації. Також в його обов’язки входить спілкування з пресою, надання цікавої інформації для блогів, соціальних мереж та інших видів інтернет публікацій.

Менеджер з реклами є найбільш творчою спеціалізацією, тому щоб досягти вершин в цій галузі, необхідно мати не тільки хороші здібності керівника, але і креативно мислити, весь час слідкувати за новими тенденціями, реагувати на те, що відбувається в світі та організовувати заходи, які приваблять потенційних покупців і доведуть їм, що конкретний товар чи послуга дійсно варті уваги.

Офіс-менеджер: обов’язки та можливості

Офіс-менеджера ще називають секретарем-референтом, тому деяким людям досі здається, що це несерйозна посада. Насправді ж, саме завдяки якісній роботі офіс-менеджера компанія може злагоджено працювати, без зупинок та проблем, які виникають через дрібниці, зв’язані з технічними чи людськими форс-мажорами. Сьогодні ця посада найбільш популярна в невеликих компаніях, де виникає необхідність встановити дружню атмосферу, як в середині колективу, так і між фірмою та клієнтом.

Серед обов’язків офіс-менеджера можна виділити наступні:

 • зустріч відвідувачів та забезпечення їм комфортної атмосфери;
 • постачання співробітників усім необхідним;
 • організація зустрічей, нарад та брифінгів;
 • контроль витрат на потреби офісу;
 • реєстрація кореспонденції, відповідь на дзвінки;
 • робота з документацією та її розподілення по відділам.

Підсумуємо, що тим, хто думає про вибір спеціальності і схиляється до менеджменту не варто переживати. Ця спеціалізація сьогодні є дійсно перспективною та відкриває багато нових можливостей.

vuha.info

Що таке менеджер.

Менеджер — це найманий працівник нижчого, середньої або вищої ланки, в обов’язки якого входять планування, організація, управління і контролювання діяльності компанії або одного з її підрозділів.

Інструкція

1

Менеджер ов ділять на три категорії по ієрархії: менеджерів нижньої ланки, менеджерів середньої ланки і менеджерів вищої ланки. Ще один параметр, за яким можна розділити менеджерів — спеціалізація. Приміром розрізняють менеджерів з продажу, менеджерів з логістики, менеджерів по закупівлях, менеджерів з управління персоналом, фінансових менеджерів і т.п. У кожному разі, менеджер — це управлінець, начальник.

2

До менеджерів нижчої ланки можна віднести більшу частину керівників, саме з цієї позиції найчастіше починають свою кар’єру управлінці. До цієї категорії відносяться начальники, керівні безпосередньо працівниками. До них можна зарахувати майстрів, завідуючих відділами в магазинах, менеджерів з продажу, у яких в підпорядкуванні знаходяться торгові представники (агенти) і т.д. Рівень освіти менеджера нижчої ланки не має значення.

3

Наступний рівень — це менеджер середньої ланки, який управляє нижчестоящими по ієрархії менеджерами. Щоб зайняти цю позицію, бажано мати диплом про закінчення вищого навчального закладу. Залежно від величини організації, кількість рівнів таких менеджерів варіюється. Менеджер ами середньої ланки є директор філії, начальник відділу продажів і т.д.

4

Саму нечисленну групу управлінців представляють менеджери вищої ланки. До них можна віднести генерального директора компанії, директора магазину, ректора університету, голови ради директорів. Для ефективної роботи на цій посаді необхідний серйозний досвід і вищу освіту, і часто навіть не одне.

Зверніть увагу

Слід уникати поширеної помилки, зараховуючи до менеджерів персонал. Наприклад, прибиральниця — це не менеджер з прибирання.

tips-ua.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *