В депозит или на депозит как правильно: Депозит или вклад — есть ли между ними разница

Содержание

Статья 87. Принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг / КонсультантПлюс

(в ред. Федерального закона от 23.05.2018 N 119-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 

Нотариус в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, принимает от должника в депозит денежные средства и ценные бумаги для передачи их кредитору.(в ред. Федеральных законов от 29.12.2014 N 457-ФЗ, от 23.05.2018 N 119-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

О поступлении денежных средств и ценных бумаг нотариус извещает кредитора и по его требованию выдает ему причитающиеся денежные средства и ценные бумаги.

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2014 N 457-ФЗ, от 23.05.2018 N 119-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг производится нотариусом по месту исполнения обязательства.

(в ред. Федерального закона от 23.05.2018 N 119-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

При обращении удаленно к нотариусу для принятия в депозит безналичных денежных средств принятие их в депозит осуществляется нотариусом в порядке, установленном статьей 44.3 настоящих Основ.(часть четвертая введена Федеральным законом от 27.12.2019 N 480-ФЗ)
Для целей принятия в депозит денежных средств нотариус обязан открыть публичный депозитный счет (параграф 4 главы 45 Гражданского кодекса Российской Федерации), зачисление на который собственных денежных средств нотариуса не допускается.(часть введена Федеральным законом от 23.05.2018 N 119-ФЗ)

Нотариус, принявший в депозит наличные деньги, должен внести их на свой публичный депозитный счет не позднее следующего рабочего дня после дня принятия наличных денег.

(часть введена Федеральным законом от 23.05.2018 N 119-ФЗ)

Принятие нотариусом в депозит безналичных денежных средств осуществляется путем распоряжения нотариуса о принятии денежных средств на публичный депозитный счет, выдаваемого нотариусом должнику для представления должником в банк, в котором открыт публичный депозитный счет нотариуса.

(часть введена Федеральным законом от 23.05.2018 N 119-ФЗ)

Выдача либо перечисление должнику или кредитору денежных средств, находящихся на публичном депозитном счете нотариуса, и процентов, причитающихся за пользование этими денежными средствами, производится банком по распоряжению нотариуса.

(часть введена Федеральным законом от 23.05.2018 N 119-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

В случаях внесения в депозит нотариуса денежных средств до 01.06.2018, предусмотренный настоящей частью срок подлежит применению и начинает течь с указанной даты.

Денежные средства, находящиеся в депозите нотариуса более десяти лет со дня их внесения на публичный депозитный счет нотариуса и не востребованные должником или кредитором в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, подлежат передаче нотариусом в казну Российской Федерации на основании распоряжения нотариуса.

(часть введена Федеральным законом от 23.05.2018 N 119-ФЗ)

Открыть полный текст документа

Що таке банківський депозит? Як відкрити вклад та заробити гроші?

Що таке банківський депозит?

Депозит — це зберігання ваших заощаджень у банку під відсоток.

За визначенням НБУ, депозит або вклад — це угода, де одна сторона (банк), яка приймає від другої сторони (вкладника) або для неї певні кошти (вклад), зобов’язується виплачувати вкладникові всю суму вкладу та виплатити відсотки на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором. Саме слово «депозит» походить від лат. depositum — переданий на зберігання.

Чим відрізняється депозит від вкладу?

Внесок і депозит — в чому ж різниця? У тому, що внесок — це збереження грошових коштів і отримання вигідного прибутку. У той час, як депозит — це зберігання не тільки грошей, але і цінних речей, акцій, металів, важливих документів.

Що таке процентна ставка?

Процентна ставка за вкладами — це відсоток, який банк зобов’язаний сплачувати своїм клієнтам за можливість користуватися грошовими коштами, які розміщуються на депозитному рахунку.

При цьому, дохід банку — це різниця між розміщенням фінансових коштів і залучення нових клієнтів.

Який обрати депозит?

Для початку потрібно ознайомитися з видами депозитів.

Вони бувають двох видів: термінові і вклади до запитання.

 1. Строкові вклади — це депозити/вклади покладені під відсотки, які вносяться на певний термін зберігання, і які повністю вилучаються після закінчення заданого терміну. Цей вид депозиту менш ліквідний, але при цьому він приносить вищий процентний дохід.
 2. Вклади (депозити) до запитання — це депозит без точного зазначеного терміну зберігання. Він повертається на першу вимогу клієнта. Як правило, для такого виду депозиту йде нарахування відсотка за ставкою нижче, ніж при строковому вкладі.

При цьому строкові вклади поділяються на ще кілька підгруп:

 • Накопичувальний (можливо поповнювати депозит протягом усього термін зберігання).
 • Ощадний (типовий вид строкового вкладу, за умовами можна поповнювати або знімати будь-які суми).
 • Розрахунковий (універсальний внесок, в якому можливо контролювати і проводити будь-які операції з поповнення та зняття сум).

Головним при виборі депозиту є його процентна ставка (зазвичай розраховується на рік). Від цього відсотка залежить ступінь винагороди клієнта-вкладника. Розмір ставки залежить від безлічі супутніх чинників.

Один з перших — термін зберігання депозиту. Чим менший термін, тим менший дохід від інвестицій. Щоправда, іноді банки все ж проводять спеціальні акції. Термін визначає довгострокові ці депозити або короткострокові. Короткострокові дозволяють зберігати заощадження від 1 до 9 місяців. У той час, як довгострокові зазвичай дозволяють знаходження вкладень в банку на термін від 1 року і довше. Деякі банки залишають за собою право встановлювати і фіксувати кілька процентних ставок за певним вкладом. Таке часто зустрічається у депозитах із можливістю поповнення. Банк може встановлювати ставку для початкового внеску і далі ставку для поповнень, в залежності від останнього внеску до закінчення терміну зберігання.

Відсотки по депозитах можна отримувати в різний час. Комусь подобається щотижня або ж щокварталу отримувати ці відсотки. Хтось захоче отримувати ці відсотки раз на півроку. Вкладник може отримувати дохід від депозиту авансом (тоді, коли відкриє депозит) або коли депозитний термін закінчиться. При другому варіанті вигідніше буде обрати вклад з капіталізацією відсотків, тобто щомісяця акумульовані відсотки будуть поступово додаватися до суми депозиту і вже згодом нарахування відсотків відбувається враховуючи раніше капіталізовані відсотки.

Банки фіксують мінімальну суму за кожним видом вкладу. Зазвичай ця мінімальна сума коливається між 100 гривнями (євро, доларом США) і може досягати кілька тисяч. При цьому, в деяких видах вкладів передбачається можливість зміни початкової суми для часткового зняття грошей або поповнення рахунку.

Варто розуміти, що дуже багато залежить від валюти вкладення.

Що таке валютний депозит?

Диверсифікація коштів зазвичай здійснюється в рамках трьох головних валют: гривня, євро, долар США. Сьогодні найбільш поширеною валютою для зберігання грошей на депозиті вважається гривня, так як процентні ставки по цій валюті вище і від того валютний депозит у гривнях привабливіший в очах вкладника.

Якщо сумніваєтеся в якій валюті зберігати гроші на депозиті, то фінансисти рекомендують відштовхуватися від того, в якій валюті вкладник спочатку хочу покласти гроші на депозит, а також варто звертати увагу на те, в якій валюті вкладнику потрібні будуть гроші по закінченню депозитного договору. Простіше кажучи, якщо немає потреби переходити з однієї валюти на іншу, то краще і не робити цього, тому що ви можете зіткнутися з додатковими конверсіями при проведенні певних операцій. А це, в свою чергу, знижує вашу депозитну прибутковість.

Що таке негативна ставка по депозитах?

Іноді не банк платить відсотки, а вкладник платить банку за зберігання його грошей. Це називається негативна ставка по депозиту. Таке може відбуватися у випадку, коли на банківських рахунках є великі суми грошових коштів, а бізнес і економіка в цілому вимагає притоку фінансів, щоб втриматися на плаву.

Що перевірити у депозитному договорі?

Коли ви вже розібралися із термінами та загальним процесом і готові покласти гроші на депозит, то варто перевірити всі пункти депозитного договору:

 1. Збігається число відсотків з раніше обумовленими зі співробітником банку;
 2. Дати: початок і закінчення депозитного рахунку;
 3. Переконайтеся також у тому, що банк не займається стягненням комісійних за те, щоб відкрити депозитні рахунки. Якщо ж стягує, то поставте питання про те, як це буде відображатися на вашому депозитному рахунку, коли термін вкладу буде спливати. При проведенні ряду операцій (зняття готівки, безготівковий переказ, зарахування безготівкових) банк може утримати комісію за затвердженими тарифами. Потрібно уважно перечитувати договір і дивитися інші додаткові документи. Тому краще всього детально поцікавитися у співробітника банку які комісійні ви будете виплачувати.

Чи варто відкривати депозитний рахунок?

«Зберегти свої гроші коштує більше зусиль, ніж здобути їх» (Мішель де Монтень).

Тому роблячи свій вибір на користь депозиту ви зможете зберегти свої гроші. Особливо актуально для людей, які хочуть правильно навчитися відкладати гроші.

Потрібно лише відповідально і ретельно зважити всі плюси і мінуси, та вибирати правильний банк. Як його вибрати і на що звертати особливу увагу при виборі ви дізнаєтеся у наступній статті.

Туроператоры переходят на депозиты

24.03.2020

В связи с закрытием всех туристических направлений, туроператоры аннулируют туры и вывозят туристов, которые все еще находятся за границей. Вместо отмененных поездок участники рынка предлагают туристам поменять даты тура или получить депозит на тур. Рассмотрим, что предлагают туристам компании.

В воскресенье, 22 марта, стало известно, что Россия ограничивает международное авиасообщение. С 23 марта 2020 г. международные регулярные рейсы будут выполняться только по четко указанному перечню направлений (по одному городу в каждой стране). Ранее многие страны мира сообщили о временном закрытии границ для въезда иностранцев. Туристов не пускают в Европу, многие страны Азии и Ближнего Востока.

В этих условиях стало невозможно формировать и реализовывать туры за границу. Туроператоры массово аннулируют туры, попутно организуя возвращение в Россию туристов, которые находятся за границей на отдыхе.

БЫСТРЫХ ВОЗВРАТОВ НЕ БУДЕТ

Учитывая строгие меры карантина во многих странах мира, рассчитывать на быстрое решение вопросов по аннуляциям не приходится. Подобный прецедент происходит в мире впервые.

«В настоящее время большинство поставщиков услуг в Европе и Азии фактически не работает и не совершает финансово-хозяйственные операции, и расчеты (в том числе возвраты) — вплоть до прекращения эпидемии и режима карантина. По этой причине уточнение размера расходов по заявке и сам возврат может занять более длительное время», — поясняют в компании «ПАКС». Такая же ситуация и у других туроператоров.

«Даже подтвержденные возвраты денежных средств от зарубежных компаний в настоящее время осуществляются со значительными задержками или остановлены вовсе. Все это не позволяет туроператорам сразу дать ответ на запросы по каждому туру», — подчеркивается в заявлении Правовой службы АТОР.

При этом туристам важно понимать, что турагент не может немедленно вернуть ему денежные средства за аннулированный тур. «Турагент не должен возвращать деньги клиенту из своих средств», — отмечает Правовая служба АТОР.  

В соответствие с договором, агент передает деньги оператору, который производит оплату услуг, в том числе, за рубежом. Турагент может вернуть денежные средства только тогда, когда они поступают к нему от туроператора. А это в нынешней ситуации возможно только после получения возвратов от зарубежных контрагентов.

Учитывая все эти обстоятельства, ранее Ростуризм дал рекомендации туристам переносить сроки забронированных туров, а не аннулировать их.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ТУРАМИ НА ЛЕТО

Основной тактикой для большинства участников договора (туристов, туроператоров, турагентов) сейчас должно стать ожидание. Это важно понимать в том числе туристам, которые планировали свои туры на дальние даты. Спрогнозировать развитие ситуации сейчас не может никто, поэтому лучшим выходом для них станет подождать до начала дат их тура.

Аннулируя летние туры сейчас, туристы теряют деньги: туроператоры имеют право удерживать фактически понесенные расходы по всем странам (кроме Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана), что подтверждается и позицией Ростуризма (информационные сообщения ведомства от 15 и 16 марта).

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ТУРИСТАМ ТУРОПЕРАТОРЫ

У туроператора ANEX Tour основная работа сейчас связана с перебронированием заявок на другой период заездов.

«По причине наших объемов и форс-мажорности ситуации в мире, наиболее оптимальный для всех вариант решения вопроса – это перебронирование на другие месяцы. Мы гарантируем, что депозитные денежные средства туристов остаются закрепленными за этими же туристами в полном объеме. Туристическим агентам было передано соглашение для туристов, которое обеспечит использование их средств на отдых с аннулированных заявок на новые бронирования», – пояснили в компании.

В PAC GROUP агентствам для их туристов предоставляется депозитный ваучер на сумму оплаченных туруслуг в валюте тура, что позволяет получить существенную выгоду.

Депозитный ваучер может быть применен для любого будущего бронирования до декабря 2021 года, стоимость которого будет уменьшена на указанную в ваучере сумму. Ограничений по времени бронирования нового тура/услуг нет.

Туристам, которые планировали отправиться в круиз, предоставляется депозитный ваучер, в котором будет указана сумма первоначально оплаченного круиза в валюте. Депозитный ваучер может быть применен для любого будущего круиза в период с 2020 по 2021 год, ограничений по времени бронирования нового круиза нет.

Туристы, чьи круизы были отменены MSC Cruises, получат дополнительный бортовой кредит 100-200 евро (или 200 долларов в зависимости от выбранной акватории) в зависимости от продолжительности круиза, который может быть использован туристом для оплаты услуг на лайнере в период нового круиза, или турист может его снять с бортового счета во время круиза. В круизах, которые были отменены MSC Cruises, оплаченные пакеты напитков, экскурсий и других услуг, предоставляемых MSC Cruises, будут возвращены.

В TUI Россия также предлагают сохранить средства туристов, оплаченные за тур, на депозите. Это касается аннулированных туров из-за закрытия чартерных программ с 26 февраля 2020 г.

Денежные средства, оставшиеся на депозите, не имеют срока и воспользоваться им можно в любые даты. Также возможен перенос средств на российские направления.

Туроператор Coral Travel информирует о невозможности исполнения туристских продуктов по выездным маршрутам с вылетами с 23 марта до 20 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса и соответствующими рекомендациями регулятора о прекращении продаж туров за рубеж.

В адрес туристских агентств осуществляется предметная рассылка по конкретизированным турам. Сумма полученных Coral Travel денежных средств по аннулированной заявке будет засчитываться в оплату вновь выбранного тура. Период возможного применения – до 31 декабря 2021 года. Иная необходимая информация предоставляется в распоряжение туристских агентств.

Туроператор «Музенидис Трэвел», как и другие участники рынка, предлагает воздержаться от получения возврата оплаченной за тур суммы в рублях (за вычетом ФПР) и перенести эти средства в счет оплаты нового тура. Компания предлагает несколько альтернативных вариантов туристам.

Во-первых, это перебронирование на более поздние даты. Так, без доплат с сохранением стоимости и параметров тура туроператор предлагает перебронирование туров с заездами в марте-апреле 2020 года на даты в октябре 2020 – апреле 2021 года за исключением календарных праздничных дней.

Что касается туров с вылетом в мае 2020 года, то их предлагается перенести на даты в октябре 2020 – мае 2021 года (за исключением календарных праздничных дней) без доплат с сохранением стоимости и параметров тура.

Наконец, есть возможность перенести туры с вылетом в период март – май 2020 года на туры с вылетом на любые даты с июня по сентябрь 2020 года с доплатой разницы между новым и ранее забронированным туром с фиксированной скидкой в размере 100 евро.

Туроператор PEGAS Touristik аннулирует туры по всем зарубежным направлениям, предполагающие вылет за пределы Российской Федерации в период с 23.03.2020 по 20.04.2020 года, и предлагает своим клиентам:

 • перенести путешествие на более поздний срок;
 • оплаченные туроператору денежные средства за пакетный тур использовать для приобретения теми же туристами любого другого турпродукта под товарным знаком PEGAS Touristik – в срок до 31.12.2021.

Туроператор «Интурист» аннулирует все зарубежные заявки с 20.03.2020 и до 25.04.2020 г. Денежные средства можно перенести на другую заявку на тех же туристов по курсу на день оплаты или оставить в качестве депозита на заявке для этих же туристов, который можно использовать для оплаты будущих туров. Также можно перенести даты туров.

В компании «Русский Экспресс» заявки с датами вылета до 31 мая аннулируют с ФПР. Туроператор предлагает сохранить сумму на депозите агентства по курсу на день оплаты, в дальнейшем эти средства можно использовать для оплаты любых заявок «Русского Экспресс».

Другой вариант, если туристы все же хотят отправиться в поездку – перебронирование на туры по России. «При этом, по всем заявкам, которые аннулированы с ФПР, проводится работа по минимизации. Мы делаем все возможное, чтобы договориться с партнерами и снять бронь без штрафа. Бронирования с датами вылета с 1 июня не аннулируются», — сообщили «Вестнику АТОР» в компании.

Туроператор «ПАКС» предлагает следующие варианты:

 • Перебронирование тура на другое (альтернативное) направление по актуальной цене с сохранением оплаченной суммы в рублях*;

 • Перенос сроков поездки в рамках одной страны на более поздний период с сохранением оплаченной суммы в евро/долларах*.

  *Количество изменений бронирований зависит от эпидемиологической обстановки.

 • Сохранить сумму оплаченных денежных средств на депозите для использования при последующем бронировании.

 • Возможна замена личных данных (ФИО) туристов (за исключением случаев, когда уплаченная за билеты сумма зафиксирована на «ваучере» авиакомпанией под конкретных пассажиров).

Туроператор TEZ TOUR предлагает всем туристам, отказавшимся от поездки из-за коронавирусной инфекции (COVID‑19), перебронировать тур в любую страну, предлагаемую TEZ TOUR, в любую дату заезда и воспользоваться новым туром.

Туроператор «Библио-Глобус» принял решение возвратить денежные средства за туристические путевки с перелетом авиакомпанией «Россия» клиентам в полном объеме. Коллектив туроператора оперативно рассматривает обращения агентов и туристов, все получат денежные средства, потраченные на приобретение туристического продукта, в срок до 20 дней с даты подачи заявления на возврат.

Также клиентам оператора предоставляется возможность перенести даты поездки или заменить направление. «Библио-Глобус» планирует обширную полетную программу в Сочи и Крым. Подробная информация по возврату размещена на сайте туроператора.

Туроператор «Спектрум» подтверждает и гарантирует полный возврат средств по подтвержденным претензиям всем своим клиентам до конца 2020 года. При размещении средств по аннулированным турам на депозите компании, все клиенты компании смогут воспользоваться ими для совершения поездки в другие сроки и/или по другим направлениям.

Вернуться назад

Костин: НБУ вернет депозиты «дочки» ВТБ, если верно распорядится активами

https://ria.ru/20181129/1533824089.html

Костин: НБУ вернет депозиты «дочки» ВТБ, если верно распорядится активами

Костин: НБУ вернет депозиты «дочки» ВТБ, если верно распорядится активами — РИА Новости, 03.03.2020

Костин: НБУ вернет депозиты «дочки» ВТБ, если верно распорядится активами

Вошедшая в украинский ВТБ временная администрация Национального банка Украины сможет выплатить оставшиеся около 100 миллионов долларов корпоративных и частных… РИА Новости, 03.03.2020

2018-11-29T19:24

2018-11-29T19:24

2020-03-03T13:12

новости компаний — экономика

экономика

украина

андрей костин (банкир)

втб

национальный банк украины

россия

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152838/93/1528389374_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_ec0b8880f278297a6392a9e0e291bd5c.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вошедшая в украинский ВТБ временная администрация Национального банка Украины сможет выплатить оставшиеся около 100 миллионов долларов корпоративных и частных депозитов, если правильно распорядится активами, заявил глава ВТБ Андрей Костин.Костин подчеркнул, что признание «дочки» российского ВТБ неплатежеспособной было «первым шагом после введения военного положения».Во вторник Нацбанк Украины отнес украинский ВТБ к категории неплатежеспособных. Ранее ВТБ ввел комиссии и лимиты на снятие наличных на фоне снижения объема ликвидности после ареста акций банка. В свою очередь Костин сообщал, что ВТБ хотел цивилизованно уйти с украинского рынка, но сделать это ему не дали. По его словам, банк за последние годы вернул примерно 90% депозитов клиентам.В сентябре Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции «дочек» российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.ВТБ во вторник заявил, что действия Коломойского в отношении дочернего банка ВТБ на Украине целенаправленно усиливают введенные в 2017 году санкции и являются, по сути, попыткой рейдерского захвата актива. Кроме того, банк отмечал, что ВТБ оставляет за собой право на взыскание через суд с президента Украины Петра Порошенко суммы, затраченной на покупку банка, на базе которого ВТБ построил украинскую «дочку».

https://ria.ru/20181128/1533689224.html

украина

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2018

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn24.img.ria.ru/images/152838/93/1528389374_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_da9ce8ec95409a827bad8ba303d79c64.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

новости компаний — экономика, экономика, украина, андрей костин (банкир), втб, национальный банк украины, россия

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вошедшая в украинский ВТБ временная администрация Национального банка Украины сможет выплатить оставшиеся около 100 миллионов долларов корпоративных и частных депозитов, если правильно распорядится активами, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Если новое руководство правильно распорядится этими активами, я уверен, что они смогут выплатить все депозиты как частным клиентам, так и компаниям. Конечно, если они продадут за 1/5 стоимости, ситуация может быть другой. Это не такая уж большая сумма», — сказал он в интервью Bloomberg TV.

Костин подчеркнул, что признание «дочки» российского ВТБ неплатежеспособной было «первым шагом после введения военного положения».

Во вторник Нацбанк Украины отнес украинский ВТБ к категории неплатежеспособных. Ранее ВТБ ввел комиссии и лимиты на снятие наличных на фоне снижения объема ликвидности после ареста акций банка. В свою очередь Костин сообщал, что ВТБ хотел цивилизованно уйти с украинского рынка, но сделать это ему не дали. По его словам, банк за последние годы вернул примерно 90% депозитов клиентам.

28 ноября 2018, 14:00

Украинской «дочке» ВТБ не дали выплатить оставшиеся депозиты, заявил Костин

В сентябре Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции «дочек» российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.

ВТБ во вторник заявил, что действия Коломойского в отношении дочернего банка ВТБ на Украине целенаправленно усиливают введенные в 2017 году санкции и являются, по сути, попыткой рейдерского захвата актива. Кроме того, банк отмечал, что ВТБ оставляет за собой право на взыскание через суд с президента Украины Петра Порошенко суммы, затраченной на покупку банка, на базе которого ВТБ построил украинскую «дочку».

Учет депозитов и процентов в 1С Бухгалтерия 8.3

Депозит (он же банковский перевод) – это некоторая свободная сумма денежных средств, которую предприятие перечисляет на депозитный счет банку или иной кредитной организации с целью получить прибыль в виде процентов.

Размещение денежных средств на депозит

В 1С 8.3 Бухгалтерии депозит — это обычная банковская операция по переводу ДС.

Факт перевода денежных средств на расчетный счет другой организации и формирование бухгалтерских проводок оформляется документом «Списание с расчетного счета». Документ загружается из системы «Клиент-банк» либо создается вручную.

Рассмотрим ручной ввод документа. Для этого нужно зайти в меню «Банк и касса», пункт «Банковские выписки«. Нажимаем кнопку «Списание». В новом документе выбираем вид операции «Прочие расчеты с контрагентами» или  «Прочее списание». Из справочника «Контрагенты» выбираем банк, куда хотим положить депозит. Вид договора с контрагентом при этом должен быть «Прочее». Счет дебета, как правило, указывается 55.03 («Депозитные счета»).

В результате перечисления денежных средств на депозит получаем проводку Дт 55.03 — Кт 51.

Возврат депозита

Возврат депозита на расчетный счет организации делается документом «Поступление на расчетный счет». Оформляется он аналогично документу «Списание с расчетного счета». Указывается тот же счет учета (55.03).

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Проводка по возврату депозита обратная поступлению: Дт 51 — Кт 55.03.

Начисление процентов с депозита

Учет начисления процентов от депозита отражается так же документом «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Прочее», только «Счет расчетов» указывается, как правило, 91.01 («Прочие доходы»).

Соответственно, проводка по процентам депозита сформируется Дебет 51 — Кредит 91.01.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

выгодные депозиты для физических лиц, онлайн расчет процентных ставок по тарифам 2021 года

В 2021 году банковский депозит является самым простым и доступным способом сохранить сбережения для жителей Алтайского края.

Для открытия вклада стоит выбирать банк, обладающий хорошей репутацией и высокой финансовой надежностью. Основной показатель устойчивости финансового учреждения – объём чистых активов.

Вот как выглядит актуальный рейтинг банков Алтайского края по величине чистых активов:

 • Россельхозбанк
 • Промсвязьбанк
 • Сбербанк
 • Банк Уралсиб
 • Росбанк
 • Всероссийский банк развития регионов
 • Азиатско-Тихоокеанский Банк
 • ОТП Банк
 • ФК Открытие
 • Банк Финсервис

В описании каждого вклада на сайте представлена полная информация о размере процентной ставки, сумме депозита, доступных сроках размещения средств, периодичности выплаты процентов и других важных параметрах. Многие банки предлагают оформить вклад в рублях или иностранной валюте, а также открыть сберегательный счет с возможностью распоряжаться средствами без ограничений.

Среди самых востребованных в Алтайском крае депозитов выделяются:

Название банкаНазвание продуктаПроцентная ставкаСрок вклада
Уральский Банк РиРВклад в будущееДо 7%От 7 месяцев до 2 лет
ОТП БанкДвойная выгодаДо 7%От 2 лет
Почта БанкГорячий сезонДо 7%От 2 лет
РосбанкПрогрессивныйДо 7%От 2 лет
Росгосстрах БанкДвойная выгодаДо 7%От 2 лет
Банк УралсибУдачный стартДо 7%От 7 месяцев до 4 лет
ОТП БанкРастущий процентДо 7%От 7 месяцев

Подобрать вклад с максимально выгодными условиями быстро и без усилий поможет система поиска на сайте. Чтобы найти нужный тарифный план достаточно выбрать в фильтре сумму депозита и срок размещения, а также другие важные параметры, например, периодичность выплаты процентов, возможность пополнения или частичного снятия средств, наличие льгот при досрочном расторжении договора.

Что такое депозит? Сравните ставки по депозитам и их условия

Что такое депозиты?

Депозиты это

Депозиты – один из самых удобных банковских инструментов. Вы кладёте деньги, которые не планируете тратить в ближайшее время в банк на депозитный счет и получаете небольшую прибыль. Такие вклады помогают сберечь деньги от инфляции, дают возможность накопить необходимую сумму на что-то конкретное, будь то отпуск или пенсия. Кроме того, доходы от депозита налогами не облагаются, в отличии от других форм инвестирования.

При открытии депозита вам нужно выбрать условия, которые подходят именно вам. В банках Казахстана предложений много, мы постараемся упорядочить характеристики депозитов, чтобы вам было понятно по каким критериям выбирать депозит.

Накопления на депозите также помогут вам начать инвестировать и получать пассивный доход. Всё об инвестициях можно узнать на нашей странице

Ставки

Несмотря на то, что процентные ставки на депозитах коммерческих банков могут показаться небольшими, такие вложения являются самым безопасным способом сберечь деньги. Ваши накопления на депозите никуда не исчезнут, вы можете постоянно добавлять деньги на депозит, снимать деньги с него или получать процентное вознаграждение на свой банковский счет.

 • Для тех, кто хочет поучаствовать в  более рискованных операциях, существуют инвестиционные вклады, в которых нет фиксированной процентной ставки, но имеется возможность получить хорошую прибыль
 • Если вы хотите получать пассивный доход, то депозиты могут послужить отправной точкой для создания капитала на инвестирование

Насколько защищены ваши накопления?

Средства, депонированные в казахстанских банках (как на депозите, так и на текущем счете), надежно защищены в соответствии с Законом об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан, который был принят 7 июля 2006 года.

Банкротство банков происходит редко, но даже в этом случае государство гарантирует сохранение и возврат вкладов в казахстанских банках. Даже если ваш банк обанкротится, вам не придется беспокоиться о своих деньгах.

Существуют несколько вариантов депозита, и если вы не хотите рисковать, то разумнее выбрать

 • Стабильный срочный вклад (депозит на определенный срок, например 9, 12 или 36 месяцев)
 • Сберегательный депозит, который дает гарантированный интерес постоянно – хотя эта сумма небольшая, вы можете быть уверены, что ваш депозит постоянно растет

Где открыть депозит?

Первое, с чем нужно определиться – в каком банке открывать депозит. В Казахстане 28 банков второго уровня, все они предлагают депозитные продукты. Выбирайте банк, который кажется вам надёжным, проверьте сколько лет он существует на рынке, каков у него капитал и оборот.

Удобное управление

Выбирайте тот банк, где управление продуктами можно производить из мобильного приложения – это всегда удобнее, чем необходимость приходить в банк или заходить в личный кабинет, когда вы хотите проверить состояние своего депозитного счёта.

Вам нужно принять решение о том, сколько вы хотите положить на депозит и какие у вас цели

Какие вопросы нужно задать самому себе

 • Хочу ли я положить деньги в банк на долгий срок под относительно высокий процент без возможности снимать деньги до окончания срока депозита?
 • Может быть мне важнее гибкость и в этом случае будет выгоднее положить деньги под процент ниже? Я ценю возможность снимать деньги или пополнять счёт, когда мне это удобно?
 • Интересует ли меня возможность перевести сумму на депозите и набежавшие проценты из тенге в доллары без штрафов и комиссий, когда это мне кажется необходимостью?
 • Когда должны начислять проценты: ежемесячно, раз в год, ежеквартально или в конце срока договора?

Как выбрать тип депозита

В чём разница между этими характеристиками и как выбрать? Существует три типа депозитных вкладов сберегательные, срочные или несрочные

Сберегательные вклады

Ставка в банках Казахстана: 10-14%

Принцип работы: Сберегательный вклад – это вклад, который вы делаете единожды и не трогаете деньги до момента окончания срока договора. Такой вклад подойдёт вам, если вы копите на пенсию, на квартиру или учёбу для ребёнка.

Достоинства

 • Самая высокая ставка
 • Срок вклада вы выбираете сами
 • Можно накопить крупную сумму на будущее при условии стабильности экономики
 • Если вам понадобился кредит, сберегательный вклад послужит надёжным залогом для банка, таким образом можно рассчитывать на выгодные условия кредитования

Недостатки

 • Деньги можно будет забрать только через 30 дней после расторжения договора по инициативе вкладчика
 • валюту счёта поменять нельзя

Срочные депозиты

Ставка: 9 – 12% годовых

Принцип работы: если ваш вклад срочный – скорее всего частичные изъятия либо невозможны, либо возможны при оплате штрафа. Такой вклад лучше не трогать до окончания срока договора. Если вклад без возможности пополнения – ставка будет выше, чем при пополнении.

Достоинства

 • Ставка выше, чем для несрочных вкладов и если деньги понадобились срочно, и вам пришлось их снять с депозитного счёта, вы получите хоть какое-то вознаграждение

Недостатки

 • Штраф при частичном досрочном изъятии денег. Если деньги понадобились срочно, доступны следующие опции штрафов: 50% от начисленного вознаграждения (включая капитализированное)
 • Сумма процентов, начисленных за 90 дней до даты изъятия
 • 50% от будущего вознаграждения с даты досрочного изъятия и до окончания срока депозита
 • Потеря вознаграждения в размере, эквивалентном пересчету вознаграждения по ставке, равной половине изначальной ставке

Несрочные депозиты

Ставка 7,5-9,8%

Принцип работы: для таких вкладов существует неснижаемый остаток, ниже которого сумма на вашем вкладе быть не может. Если вы захотите снять неснижаемый остаток, вам нужно прочитать договор, так как срок, на который эта сумма должна оставаться на депозитном счету отличается от банка к банку.

Такие вклады являются самыми гибкими.

Номинальная ставка в банках Казахстана: 7,5-9,4% годовых (это именно тот процент, который вы получаете, если снимаете деньги раз в месяц. Эффективная ставка: 9,4-9,8% годовых (ваша ставка, если вы снимаете деньги после окончания действия договора).

С остальными деньгами вы можете делать что хотите: пополнять счёт и снимать набежавшие по ставке проценты.

Достоинства

 • Гибкость
 • Возможность переводить счёт в доллары без штрафов (удобно в случае девальвации)

Недостатки

 • самая низкая ставка вознаграждения в сравнении с другими депозитами в Казахстане

Капитализация

Для любого вклада можно выбрать опцию капитализации процентов: простыми словами капитализация – когда на ваши проценты начисляют проценты.

Скажем, ваш вклад 1000 тенге под 10%. Через год у вас на счету уже 1100 тенге. Если ваш вклад без капитализации, то через два года на счету у вас будет 1200 тенге – каждый год сумма растёт на 10% от первично вложенной суммы.

Если же ваш депозит с капитализацией, то на второй год вы получите не 1200, а 1210 тенге, так как ставка применяется не только к самой сумме депозита, но и к вознаграждению.

Насколько рискованно получать пассивный доход?

Когда дело доходит до инвестиций, риск есть всегда.

Это может быть в некоторой степени верным, но есть сберегательные счета, которые действительно полностью безопасны и позволяют вам накапливать средства, не опасаясь, что в один день вы можете их потерять.

Если вы цените безопасность и стабильность, для вас существует несколько различных вариантов. Однако, если вы хотите рискнуть и получить больше возможностей, тогда стоит обратить внимание на другие инвестиционные продукты. На данный момент стоит отметить, что для большинства людей депозиты, скорее всего, станут самым доступным и безопасным способом создать личные сбережения.

Нулевой риск

Гарантию по всем депозитам и банковским счетам предоставляет Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД). Государственная гарантия на одного вкладчика в любом из банков составляет:

 • до 15 миллионов тенге – по сберегательным депозитам в тенге,
 • до 10 миллионов тенге– по депозитам в тенге,
 • до 5 миллионов тенге– по депозитам в иностранной валюте (в эквиваленте, по курсу обмена валют, установленному на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка-участника).

Низкий риск

Еще одной интересной возможностью является инвестирование в государственные облигации, что, в сущности, означает, что вы даете деньги взаймы государству. Хотя такие инвестиции не приносят значительной прибыли, инвестиции в суверенные облигации значительно более безопасны, так как маловероятно, что государство станет полностью несостоятельным. Если вы не хотите инвестировать в казахстанские облигации, вы можете инвестировать в облигации других стран.

Средний риск

Для получения более высокого дохода можно инвестировать в паевые инвестиционные фонды.  Паевый инвестиционный фонд (ПИФ) – фонд, который формируется из денег нескольких инвесторов, каждому из которых принадлежит определённое число паёв (частей).

Если размер фонда достаточно большой и он инвестирован в несколько отраслей, то меньше риска значительной потери денег при ослаблении одной отрасли. Во многих отношениях размещение активов ПИФа обеспечит большую безопасность, чем вкладывать все деньги в один инструмент, даже если это стабильный инструмент.

Источники

Определение депозита Merriam-Webster

de · pos · it | \ ди-ˈpä-zət \ депонированный\ ди- ˈpä- zə- təd , — ˈpäz- təd \; внесение \ ди- ˈpä- zə- tiŋ , — ˈpäz- tiŋ \

переходный глагол

1 : для размещения специально для хранения или в качестве залога кладет инструментов в багажник автомобиля. особенно экономика : положить в банк получение вашей зарплаты автоматически зачисляет на ваш банковский счет

: зал.: место поместил себя в кресло рядом со мной

б : позволить упасть (например, осадок) слоев грязи, которые были отложены наводнением

2 : что-то помещенное на хранение: например,

а : денег на хранении в банке внесение депозита или снятие депозита в размере 3000 долларов США

б : денег в качестве залога или первоначального взноса внести залог за новый дом

4 : акт заложения или опускания чего-либо или кого-либо : акт депонирования месторождение валунов древними ледниками

: что-то заложено особенно : материя, отложившаяся в результате естественного процесса песчаные отложения в устье реки, жировые отложения в артериях

б геология : естественное скопление (железная руда, уголь или газ)

Определение депозита

Что такое депозит?

Депозит — это финансовый термин, означающий деньги, хранящиеся в банке.Депозит — это операция по передаче денег на хранение другому лицу. Однако залог может относиться к части денег, используемой в качестве обеспечения или обеспечения доставки товара.

Ключевые выводы

 • Депозит — это финансовое понятие, имеющее несколько определений.
 • Одно определение депозита относится к случаю, когда часть средств используется в качестве обеспечения или обеспечения доставки товаров или услуг.
 • Другой вид депозита включает перевод средств на хранение другой стороне, например банку.

Как работает депозит

Депозит имеет два разных значения. Один вид депозита предполагает перевод денежных средств на хранение другой стороне. Используя это определение, депозит относится к деньгам, которые инвестор переводит на сберегательный или текущий счет в банке или кредитном союзе.

При таком использовании депонированные деньги по-прежнему принадлежат физическому или юридическому лицу, которое внесло деньги, и это физическое или юридическое лицо может снять деньги в любое время, перевести их на счет другого лица или использовать деньги для покупки товаров.

Часто человек должен внести определенную сумму денег, чтобы открыть новый банковский счет, известный как минимальный депозит. Внесение денег на типичный текущий счет квалифицируется как транзакционный депозит, что означает, что средства немедленно становятся доступными и ликвидными, без каких-либо задержек.

Другое определение депозита относится к случаю, когда часть средств используется в качестве обеспечения или обеспечения доставки товара. Некоторые контракты требуют уплаты процентов до доставки в качестве добросовестного акта.Например, брокерские фирмы часто требуют от трейдеров внести первоначальный маржинальный депозит, чтобы заключить новый фьючерсный контракт.

Депозит может быть сделан физическими или юридическими лицами, например, корпорациями.

Особые соображения

Когда человек кладет деньги на банковский счет, он получает проценты. Это означает, что через определенные промежутки времени небольшой процент от общей суммы счета добавляется к сумме денег, уже находящейся на счете.Проценты могут начисляться по разным ставкам и с разной периодичностью в зависимости от банка или учреждения.

Виды вкладов

Есть два типа вкладов: до востребования и срочные. Вклад до востребования — это обычный банковский и сберегательный счет. Вы можете снять деньги со счета до востребования в любое время.

Срочные вклады — это вклады с фиксированным сроком и обычно по фиксированной процентной ставке, такие как депозитный сертификат (CD). Эти процентные счета предлагают более высокие ставки, чем сберегательные счета.Однако для срочных депозитных счетов требуется, чтобы деньги хранились на счете в течение определенного периода времени.

Пример депозита

Депозиты также требуются для многих крупных покупок, таких как недвижимость или автомобили, для которых продавцы требуют планы оплаты. Финансовые компании обычно устанавливают эти депозиты в размере определенного процента от полной цены покупки, а частные лица обычно называют такие депозиты авансовыми платежами.

В случае аренды залог называется гарантийным залогом.Функция гарантийного депозита заключается в покрытии любых расходов, связанных с любым потенциальным ущербом, нанесенным имуществу или активам, сдаваемым в аренду, в течение периода аренды. Частичное или полное возмещение применяется после проверки собственности или актива в конце периода аренды.

Определение депозита до востребования

Что такое депозит до востребования?

Депозитный счет до востребования (DDA) — это банковский счет, с которого внесенные средства могут быть сняты в любое время без предварительного уведомления.Счета DDA могут выплачивать проценты на внесенные средства, но не обязаны это делать. Чековые и сберегательные счета — распространенные типы DDA.

Ключевые выводы

 • Депозитные счета до востребования позволяют снимать средства из финансового учреждения в любое время.
 • Депозиты до востребования предоставляют потребителям деньги, необходимые для оплаты наличных, повседневных расходов и покупок.
 • Депозитные счета до востребования приносят небольшие проценты или совсем не приносят их — это компромисс из-за того, что средства так легко доступны.
 • Депозитные счета до востребования могут иметь совладельцев: любой владелец может вносить или снимать средства и подписывать чеки без разрешения другого.
 • Депозитные счета до востребования отличаются от счетов срочных или срочных вкладов, в которых средства заблокированы на определенный период, недоступны для доступа без штрафных санкций, если вообще недоступны.

Как работают депозиты до востребования

Если бы вкладчики были обязаны уведомлять свои банки заранее, прежде чем снимать средства, было бы довольно сложно получить наличные или совершать обычные транзакции.Депозитные счета до востребования (DDA) предназначены для предоставления наличных денег — людям фонда необходимо совершать покупки или оплачивать счета. Доступ к авуарам на счете можно получить в любое время без предварительного уведомления учреждения. Владелец счета просто подходит к кассиру или банкомату — или, все чаще, выходит в Интернет — и снимает необходимую сумму; до тех пор, пока на счете есть эта сумма, учреждение должно предоставить ее им. Деньги доступны «по запросу» — отсюда и название «вклад до востребования» для такого типа счетов.

Депозитные счета до востребования, которые обычно предлагаются банками и кредитными союзами, отличаются от инвестиционных счетов, предлагаемых брокерскими конторами и фирмами по оказанию финансовых услуг. Хотя средства могут быть инвестированы в высоколиквидные активы, владелец счета по-прежнему должен уведомить учреждение о том, что он желает снять деньги; В зависимости от актива, о котором идет речь, может потребоваться день или два для продажи инвестиций и поступления денежных средств.

«DDA» также может означать разрешение на прямое списание средств, то есть снятие средств со счета для покупки товара или услуги.Вот что происходит, когда вы используете дебетовую карту. Но принципиально это та же концепция: деньги сразу же становятся доступными для вашего использования на привязанном счете.

Особые соображения

Депозитные счета до востребования (DDA) могут иметь совладельцев. Оба владельца должны подписаться при открытии учетной записи, но только один владелец должен подписаться при закрытии учетной записи. Любой владелец может вносить или снимать средства и подписывать чеки без разрешения другого владельца.

Некоторые банки создают минимальные остатки на депозитных счетах до востребования.Со счетов, которые ниже минимального значения, обычно взимается комиссия каждый раз, когда баланс становится ниже требуемого значения. Однако многие банки теперь не предлагают никаких ежемесячных комиссий и минимального остатка.

Типы депозитных счетов до востребования (DDA)

DDA — это в первую очередь текущие счета, но они также могут включать сберегательные счета. Счета денежного рынка (MMA) являются чем-то вроде серой зоны: некоторые финансовые органы классифицируют их как DDA, некоторые — нет (см. Депозит до востребования против срочного депозита ниже).

Депозиты до востребования составляют большую часть определенной меры денежной массы, называемой M1. M1 равняется сумме всех национальных депозитов до востребования плюс всей валюты в обращении. Это показатель наиболее ликвидных типов денег в денежной массе.

По состоянию на 30 марта 2021 года общая сумма депозитных счетов до востребования в США — официально совокупный компонент депозитов до востребования M1 — составляла 3,76 триллиона долларов. Для сравнения: пять лет назад было 1,1 триллиона долларов, а 10 лет назад — 512 миллиардов долларов.

Требования к депозитам до востребования

Ключевыми требованиями DDA являются отсутствие ограничений на снятие или перевод средств, отсутствие установленного срока погашения или периода блокировки, доступ к средствам по запросу и отсутствие требований приемлемости.

Выплата процентов и сумма процентов по DDA зависит от конкретного учреждения. Когда-то банки не могли выплачивать проценты по определенным депозитным счетам до востребования. Например, постановление Q (Reg Q) Совета Федеральной резервной системы, принятое в 1933 году, прямо запрещало банкам выплачивать проценты по депозитам на текущих счетах.(Многие банки обошли это правило с помощью счетов с оборотным порядком снятия средств (СЕЙЧАС), текущих счетов с временным периодом удержания средств, что позволяло им фактически выплачивать некоторые проценты.) Регламент Q был отменен в 2011 году.

Тем не менее, DDA обычно выплачивают относительно низкие процентные ставки (по сберегательным счетам) вообще без процентов (как это часто бывает с текущими счетами, несмотря на отмену Reg Q). Они также могут взимать различные комиссии за обработку счета.

Депозит до востребования vs.Срочный депозит

Депозитный счет до востребования (DDA) и счет срочного депозита — это оба типа финансовых счетов, предлагаемых банками и кредитными союзами. Но они различаются по доступности или ликвидности, а также по размеру процентов, которые можно заработать на размещенные средства.

По сути, DDA позволяет получить доступ к средствам в любое время, в то время как счет срочного депозита, также известный как счет срочного депозита, ограничивает доступ к средствам на заранее определенный период. Денежные средства не могут быть сняты со счета срочного депозита до конца этого срока без финансового штрафа, а снятие средств часто требует предварительного письменного уведомления.

Самый распространенный вид срочного депозитного счета — это депозитный сертификат (CD). Вы покупаете компакт-диск на определенный срок или период времени — определенное количество месяцев или лет — и обычно не трогаете его, пока этот срок не истечет. Он находится на специальном счете, на котором начисляются проценты по фиксированной ставке.

Эти проценты — второе важное отличие вкладов до востребования от срочных вкладов. Срочные депозиты предлагают процентные ставки, которые, как правило, выше DDA, что намного ближе к преобладающим рыночным ставкам.По сути, это компромисс: в обмен на возможность доступа к вашим средствам по запросу ваши деньги зарабатываются меньше в DDA. Срочный вклад приносит больше в качестве компенсации за его нехватку ликвидности.

Где в уравнение вписываются счета денежного рынка (MMA)? Это гибрид: они позволяют владельцам счетов вносить и снимать средства по требованию и , они обычно платят рыночные процентные ставки (они колеблются). Однако они не так востребованы, как обычные депозитные счета до востребования: MMA обычно ограничивают снятие средств или другие транзакции (например, переводы) до шести в месяц.При превышении лимита может взиматься комиссия. По этим причинам некоторые официальные органы не считают счета денежного рынка истинными DDA.

Регламент D Федеральной резервной системы ограничивает держателей MMA до шести электронных переводов и платежей (через чек или дебетовую карту) в месяц. Однако вкладчики могут совершать неограниченное количество переводов лично в банке или через банкомат.

Счет до востребования (DDA) Часто задаваемые вопросы

Что означает DDA в выписке по счету?

Аббревиатура DDA означает «депозитный счет до востребования», что указывает на то, что средства на счете (обычно это текущий или обычный сберегательный счет) доступны для немедленного использования — так сказать, по требованию.DDA также может означать «разрешение на прямое дебетование», означающее транзакцию, такую ​​как перевод, снятие наличных, оплата счета или покупка, при которой деньги немедленно вычитаются со счета.

Что такое потребительский аккаунт DDA?

Потребительский DDA — это депозитный счет до востребования. Такой счет позволяет снимать средства без предварительного уведомления финансового учреждения.

В чем разница между депозитами до востребования и срочными депозитами?

Депозиты до востребования состоят из средств, к которым владелец счета может получить доступ сразу: они доступны в любое время.Средства на текущем или обычном сберегательном счете обычно состоят из вкладов до востребования.

В отличие от этого, срочные вклады, также известные как срочные вклады, не сразу находятся в распоряжении владельца счета. Это средства, которые были депонированы с пониманием того, что они останутся нетронутыми в течение определенного периода времени — месяцев или даже лет. Депозитные сертификаты (CD) — это распространенный вид срочного депозита.

Каковы преимущества депозитных счетов до востребования (DDA)?

С депозитными счетами до востребования (DDA) ваши деньги полностью в вашем распоряжении.Вы можете снять средства наличными или заплатить за что-либо (с помощью дебетовой карты или онлайн-перевода) в любое время, не уведомляя банк, не подвергаясь штрафу или уплате комиссий.

Таким образом, DDA идеально подходят для покрытия повседневных расходов, совершения обычных покупок или оплаты обычных счетов. Они предлагают максимальное удобство для получения наличных или перевода средств на другой счет или другому лицу.

Итог

Предлагаемые банками и кредитными союзами депозитные счета до востребования позволяют вносить и снимать средства немедленно, когда захотите — по сути, «по требованию».Финансовое учреждение не может требовать предварительного уведомления или взимать плату за предоставление вам доступа к средствам. Идеально подходит для частых или повседневных нужд. DDA обычно имеют форму текущих или сберегательных счетов.

Главный недостаток DDA заключается в том, что они предлагают мало денег или совсем не интересуют их. Это цена, которую вы платите за легкодоступность средств.

Что такое депозит?

С финансовой точки зрения, внесение депозита означает, что вы кладете деньги в банковское учреждение на хранение или для других целей.Депозит может быть как вещью, так и действием, которое вы совершаете.

Вы можете внести чек или внести наличные. Вы также можете внести депозит, переведя средства с одного счета на другой. Выбор может по-разному влиять на доступность средств.

Определение и примеры депозита

Банки и кредитные союзы имеют в виду деньги на ваших счетах, когда используют термин «депозит». Они держат эти деньги для вас. Депозиты также могут относиться к другим ценностям, хранящимся в учреждении для вас, например, украшениям в сейфе.Вы можете получить доступ к финансовым депозитам, потратив средства на этом счете с помощью дебетовой карты, оплатив счета онлайн, выписав чеки или сняв наличные.

Депозиты бывают нескольких форм.

Денежные переводы

Если вы отнесете наличные к кассиру в банке или в банкомат и попросите их добавить их на ваш текущий или сберегательный счет, это будет депозит наличными.

Депозитных счетов

Банковские счета, которые позволяют вносить и снимать деньги, называются депозитными счетами.Они могут включать в себя текущие, сберегательные счета и счета денежного рынка, а также компакт-диски.

Депозиты до востребования

Депозиты на вашем текущем счете обычно доступны «по запросу», поэтому их иногда называют депозитными счетами до востребования или текущими счетами.

Депозитные сертификаты (CD)

Компакт-диск — это депозит, который вы делаете в банке или кредитном союзе на определенный период времени и на заранее определенную сумму процентов, которую можно заработать на эти деньги.Вы получаете обратно свой депозит плюс проценты, когда CD «созревает» и срок истекает.

Компакт-диски также известны как срочные депозитные счета.

Залог

Обычно от вас требуется внести залог, когда вы снимаете квартиру или пользуетесь определенными услугами. Ваш арендодатель или поставщик услуг хранит эти деньги на счету на случай, если вы нанесете ущерб своей аренде или не произведете все необходимые платежи.

Депозиты, застрахованные FDIC

Ваши банковские вклады застрахованы U.S. правительство в случае банкротства вашего банка. Большинство банковских вкладов застрахованы на сумму до 250 000 долларов на каждого вкладчика.

Депозиты застрахованы NCUSIF в кредитных союзах, что так же безопасно, как страхование FDIC.

Как работает депозит

Вы можете внести средства на свой счет несколькими способами.

Лично

Вы можете зайти в отделение банка и передать наличные или чеки кассиру, который затем зачислит средства на ваш счет.Вы также можете сделать это в некоторых банкоматах с возможностью депозита. Обычно вы должны использовать банкомат в филиале или банкомат, которым владеет ваш банк, но члены кредитного союза часто могут использовать другие кредитные союзы для внесения вкладов, если они участвуют в совместном филиале.

При внесении наличных денег или чеков вы должны заполнить квитанцию ​​о депозите. Бланк сообщает банку, куда вы хотите положить деньги, и создает запись о транзакции. Вы также должны подтвердить любые чеки, которые вы вносите, подписав их на оборотной стороне и добавив любую необходимую дополнительную информацию.

Депозитные квитанции или конверты обычно не требуются, если вы используете банкомат, а банкомат оснащен технологией сканирования, которая делает снимок вашего чека.

Внимательно следуйте инструкциям банкомата, если вы выбрали этот вариант, потому что некоторые банкоматы все еще используют депозитные квитанции.

По почте

Вы можете отправить бумажные чеки или денежные переводы в банковское учреждение по почте, если они подлежат оплате вам. Спросите в своем банке, какой адрес использовать для самого быстрого обслуживания, и узнайте о любых других требованиях, которые у них могут быть.

Не отправляйте наличные по почте. Это не противозаконно, но нет возможности вернуть свои деньги, если они утеряны или украдены.

Электронные вклады

Средства поступают прямо на ваш банковский счет без каких-либо действий с вашей стороны, если ваш работодатель платит вам прямым депозитом. Деньги часто можно сразу потратить.

Вы также можете переводить деньги с одного банковского счета на другой в электронном виде, делая депозит на счет-получатель.Эти депозиты могут быть доступны сразу же, если оба счета открыты в одном банке или если ваш банк использует такую ​​услугу, как Zelle, для денежных переводов.

Вы можете вносить чеки через приложение своего банка, если у вас есть мобильное устройство с камерой. Просто подпишите чек, добавьте несколько деталей и отправьте в свой банк фотографии обеих сторон чека.

В некоторых случаях вам, возможно, придется подождать, пока средства будут очищены, прежде чем получить доступ к недавним депозитам.

Недостатки вкладов

В некоторых случаях вам, возможно, придется подождать, чтобы использовать свои деньги после внесения депозита.Ваш банк может установить период ожидания, чтобы убедиться, что с депозитом нет проблем, например чек, выписанный на недостаточность средств.

Самый длинный период ожидания доступности — это персональные чеки. Государственные чеки и банковские переводы на ваш счет доступны гораздо быстрее.

Спросите кассира или представителя службы поддержки о политике доступности средств вашего банка, чтобы узнать, сколько времени вам придется ждать.

Этот период ожидания может защитить вас в некоторых случаях.Вы можете отозвать свои чеки и понести штраф, если потратите деньги из того, что окажется плохим депозитом. Вам придется вернуть эти деньги банку.

Ключевые выводы

 • С финансовой точки зрения «депозит» означает передачу денег на попечение банка или другого финансового учреждения.
 • Финансовые учреждения и банки предлагают множество типов депозитных счетов с различными преимуществами.
 • Вы можете внести средства, посетив свой банк лично, в некоторых банкоматах или посредством электронного перевода денег между счетами.
 • После депонирования чеков может пройти период ожидания, чтобы убедиться, что средства действительно доступны, что не позволит вам тратить деньги и нести комиссию за трату денег, которых на самом деле нет.

Capital One

Мобильный депозит — это безопасный способ вносить чеки на свой смартфон в США. Это руководство поможет вам узнать, как пользоваться мобильным депозитом, и ответит на часто задаваемые вопросы.

Готовы начать пользоваться мобильным депозитом? Посмотрите нашу демонстрацию или следуйте инструкциям ниже.

 1. Перейдите в приложение Capital One Mobile и выберите свою учетную запись.
 2. Щелкните «Депозит» рядом со значком камеры.
 3. Сфотографируйте лицевую и оборотную стороны вашего чека (пожалуйста, напишите «для мобильного депозита Capital One» и подпишите свое имя на обратной стороне чека, прежде чем делать снимок).
 4. Следуйте инструкциям по заполнению суммы депозита и, если хотите, памятки.
 5. Проведите пальцем по зеленой кнопке, чтобы завершить депозит.

Обязательно храните чек в надежном месте, пока не увидите полную сумму депозита, указанную в разделе «Прошлые / недавние транзакции » вашего счета.Как только вы это сделаете, не забудьте немедленно уничтожить чек, измельчив его или используя другой безопасный метод.

Мобильный депозит FAQ

Безопасен ли мобильный депозит? Мы защищаем всю информацию, которую вы отправляете нам, с помощью технологии распознавания устройств и шифрования данных мобильного банкинга. В целях вашей безопасности мы никогда не храним ваши пароли, данные и изображения чеков на вашем мобильном устройстве.

Застрахованы ли мобильные депозиты FDIC? Все мобильные депозиты, которые мы принимаем, застрахованы FDIC на ту же сумму, что и любой другой депозит на ваш счет.Для нас нет ничего важнее, чем хранить ваши деньги в безопасности. Все факты можно найти на http://www.capitalone.com/bank/fdic/.

Что мне нужно для использования мобильного депозита?

 • Соответствующий критериям чековый, сберегательный или денежный счет Capital One с хорошей репутацией.
 • Последняя версия приложения Capital One®. Скачать для iPhone или Android.

Могу ли я внести чек с помощью мобильного депозита? Обычно мы принимаем личные, деловые и государственные чеки США.Есть некоторые исключения, поэтому ознакомьтесь с нашими Условиями и положениями, чтобы ознакомиться с полным списком.

Вот несколько примеров депозитов, которые мы не принимаем:

 • Чеки на имя кого-либо, кроме вас и любых владельцев совместных счетов.
 • Чеки старше шести месяцев, датированные ранее или не датированные.
 • Чеки на счет «Наличные»
 • Денежные переводы и дорожные чеки
 • Иностранные чеки

Взимаются ли комиссии? Нет, мобильный депозит — это бесплатная услуга, которая позволяет вам вносить чеки на ваши соответствующие текущие, сберегательные и денежные счета Capital One без посещения отделения или банкомата.

Есть ли лимит депозита для мобильного депозита? Вы можете делать столько депозитов, сколько хотите, но существуют дневные и ежемесячные ограничения на сумму в долларах, которую вы можете внести. Когда вы введете свой чек, приложение покажет вам максимальную сумму, которую вы можете внести. Если вам нужно внести сумму, превышающую установленный лимит, посетите один из наших отделений или банкоматов.

Как скоро я смогу использовать средства, которые я зачисляю на свой телефон? Если ваш депозит был отправлен не позднее окончания рабочего дня (9:00 п.м. ET), ваши средства обычно доступны на следующий рабочий день. Иногда мы можем временно заблокировать ваши депонированные средства. Если мы это сделаем, мы сообщим вам, когда ожидать, что ваши средства будут доступны для вывода.

Что будет, если я сделаю ошибку? Если введенная вами сумма отличается от суммы, указанной на чеке, мы автоматически скорректируем сумму, чтобы она соответствовала сумме, указанной на чеке. Ищите эту информацию в прошлых / недавних транзакциях вашего аккаунта.

Если вы положите чек не на тот счет, просто подождите, пока ваш депозит станет доступен.Затем вы можете перевести деньги на нужный счет.

Как я узнаю, что мое изображение депозита прошло? Сообщение в приложении сообщит вам, что изображение вашего чека было успешно отправлено. Вы также увидите сумму депозита, указанную в разделе «Предстоящие / недавние транзакции» вашего аккаунта. Если вы внесете депозит до 21:00 ET, ваш депозит появится в истории транзакций на следующий рабочий день. В противном случае он появится через два рабочих дня.

Почему мой депозит был отклонен? Есть несколько причин, по которым нам может потребоваться, чтобы вы снова отправили свой депозит.Вот несколько примеров и способы их исправить.

 • Мы не можем прочитать чек. Держите телефон плоско над чеком, убедитесь, что чек в фокусе и изображение не слишком маленькое.
 • Углы чека срезаны. Попробуйте разгладить чек, чтобы убрать складки.
 • Изображение слишком светлое или слишком темное. Попробуйте разместить его на темном неотражающем фоне в хорошо освещенном месте.
 • Информация о чеке неясна.
 • На чеке нет вашего подтверждения.

Мой смартфон работает нормально, поэтому почему я получаю сообщение об ошибке «Возникла проблема с подключением. Проверьте свою сеть и попробуйте еще раз, или посетите ближайший к вам филиал Capital One или банкомат, чтобы внести депозит »? Это может произойти, если на вашем смартфоне слабый Интернет или соединение для передачи данных. Повторите попытку через несколько минут и посмотрите, поможет ли это.

Все еще нужна помощь? Для получения дополнительной помощи позвоните нам по телефону 1-877-442-3764.

Правильное написание депозита [Инфографика]

УСЛОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

я положил бы на хранение

ты положил бы на хранение

он она оно положил бы на хранение

мы положил бы на хранение

Они положил бы на хранение

я имел бы депозит

ты имел бы депозит

он она оно имел бы депозит

мы имел бы депозит

Они имел бы депозит

УСЛОВНОЕ ИДЕАЛЬНОЕ ПРОГРЕССИВНОЕ

я было бы депонировать

ты было бы депонировать

он она оно было бы депонировать

мы было бы депонировать

Они было бы депонировать

УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

я внесет

ты внесет

он она оно внесет

мы внесет

Они внесет

УСЛОВНАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ ПРОДАЖА

я будет вносить

ты будет вносить

он она оно будет вносить

мы будет вносить

Они будет вносить

БУДУЩЕЕ

я внесет

ты внесет

он она оно внесет

мы внесет

Они внесет

НЕПРЕРЫВНОЕ БУДУЩЕЕ

я будет вносить

ты будет вносить

он она оно будет вносить

мы будет вносить

Они будет вносить

ИДЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ

я будет депонирован

ты будет депонирован

он она оно будет депонирован

мы будет депонирован

Они будет депонирован

я внесет на хранение

мы внесет на хранение

ты внесет на хранение

он она оно внесет на хранение

Они внесет на хранение

ИДЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ НЕПРЕРЫВНОЕ

я будет вносить

ты будет вносить

он она оно будет вносить

мы будет вносить

Они будет вносить

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

ты депозит

мы давай сделаем депозит

НЕКОНЕЧНЫЕ ГЛАГОЛОВЫЕ ФОРМЫ

внести

ПРОШЛОЕ

я депонированный

мы депонированный

ты депонированный

он она оно депонированный

Они депонированный

ПРОШЛОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

я вносил

ты вносили

он она оно вносил

мы вносили

Они вносили

ПРОШЛОЕ УЧАСТИЕ

депонированный

ИДЕАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ

я депонировал

ты депонировал

он она оно депонировал

мы депонировал

Они депонировал

я внес на хранение

мы внес на хранение

ты внес на хранение

он она оно внес на хранение

Они внес на хранение

ПРОШЛОЕ ИДЕАЛЬНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

я вносил

ты вносил

он она оно вносил

мы вносил

Они вносил

НАСТОЯЩЕЕ

я депозит

ты депозит

он она оно депозиты

мы депозит

Они депозит

НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

я я вкладываю

ты вносят

он она оно вносит

мы вносят

Они вносят

НАСТОЯЩЕЕ УЧАСТИЕ

депонирование

НАСТОЯЩЕЕ СОВЕРШЕНСТВО

я депонировали

ты депонировали

он она оно депонировал

мы депонировали

Они депонировали

я положили на хранение

мы положили на хранение

ты положили на хранение

он она оно внес на хранение

Они положили на хранение

НАСТОЯЩЕЕ ИДЕАЛЬНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

я вносили

ты вносили

он она оно вносил

мы вносили

Они вносили

НАСТОЯЩАЯ СУБЪЕКТИВА

он она оно депозит

ПРОСТОЕ ПРОШЛОЕ

я депонированный

ты депонированный

он она оно депонированный

мы депонированный

Они депонированный

я я вкладываю

мы вносят

ты вносят

он она оно вносит депозит

Они вносят

я вносил

мы вносили

ты вносили

он она оно вносил

Они вносили

я будет вносить депозит

мы будет вносить депозит

ты будет вносить депозит

он она оно будет вносить депозит

Они будет вносить депозит

я вносили депозит

мы вносили депозит

ты вносили депозит

он она оно вносил депозит

Они вносили депозит

я вносил

мы вносил

ты вносил

он она оно вносил

Они вносил

я будет вносить

мы будет вносить

ты будет вносить

он она оно будет вносить

Они будет вносить

я положил бы на хранение

мы положил бы на хранение

ты положил бы на хранение

он она оно положил бы на хранение

Они положил бы на хранение

я будет вносить

мы будет вносить

ты будет вносить

он она оно будет вносить

Они будет вносить

я был бы внесен

мы был бы внесен

ты был бы внесен

он она оно был бы внесен

Они был бы внесен

Как заполнить квитанцию ​​о банковском вкладе

Когда вы вносите деньги в банк в отделении, вам необходимо заполнить депозитную квитанцию, чтобы направить средства на нужный счет.

Процесс заполнения части бланка депозита зависит от того, что вы делаете. Например, наличные деньги и чеки идут в разные разделы, а для получения кэшбэка с вашего депозита требуется дополнительный шаг. Хорошей новостью является то, что заполнить квитанцию ​​о банковском депозите довольно просто, и шаги, указанные ниже!

Шаги по заполнению бланка банковского вклада:

 1. Предоставьте личную информацию, включая ваше имя и номер вашего счета.
 2. Введите дополнительные данные, например дату.
 3. Если вы обналичиваете чек или какую-либо его часть, вам также необходимо подписать строку для подписи.
 4. Укажите денежную сумму вашего депозита, если таковая имеется. Это общая сумма валюты (бумажные купюры и монеты), которую вы принесли для внесения на свой счет. Вы увидите отдельные поля для каждой записи. Крайнее правое поле предназначено для десятичной части (или «центов»), а следующее поле слева — для полной суммы в долларах.Если у вас нет чеков для внесения депозита, оставьте этот раздел пустым.
 5. Перечислите чеки индивидуально, включая номер чека и сумму каждого чека. Каждой отдельной проверке соответствует отдельная строка. Вы можете ввести номер чека рядом с суммой каждого чека в долларах, что поможет вам и вашему банку отслеживать каждую позицию. (Если вам нужно дополнительное место или у вас есть несколько чеков, вы можете продолжить это в разделе на обратной стороне квитанции). Если у вас нет денег для депозита, оставьте этот раздел пустым.
 6. Если вы вносите деньги, но также хотите получить часть кэшбэка, укажите сумму кэшбэка, которую вы хотите получить, в разделе «Меньше полученных денежных средств».

 7. Сложите депозиты для промежуточного итога. Это общая сумма наличных денег и чеков, которую вы хотите внести.

Мобильные депозиты

Если вы делаете удаленный депозит с помощью мобильного устройства, вам не нужно знать части квитанции о депозите.
Обычно вы просто подтверждаете сумму в долларах и просматриваете информацию о счете и маршруте из чека. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о мобильном банке Bank Five Nine.

Доступность средств

Когда вы действительно можете потратить вложенные деньги? У всех банков есть политика доступности средств, в которой объясняется, как долго вам нужно ждать, чтобы потратить деньги. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с политикой доступности фонда Bank Five Nine.

Как правило, Bank Five Nine делает средства из вашего депозита доступными для вас в первый рабочий день после дня получения вашего депозита.Электронный прямой депозит будет доступен в день его получения. Как только средства будут доступны, вы можете снять их наличными, и мы будем использовать их для оплаты выписанных вами чеков. Исключения составляют выходные (суббота и воскресенье), государственные праздники и другие задержки. Еще один отличный способ узнать, сколько вы можете потратить, — это проверить свой доступный баланс или спросить кассира Bank Five Nine, когда средства станут доступны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *